Yrke frukt- og grønnsaksplukker

Frukt- og grønnsaksplukkere velger ut og høster frukt, grønnsaker og nøtter i henhold til metoden som er egnet for den aktuelle frukten, grønnsaken eller nøtten.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Høste avling

  Klippe, plukke eller skjære landbruksprodukter manuelt eller ved hjelp av egnede redskaper og maskiner. Ta hensyn til relevante kvalitetskriterier for produktene, hygienekrav og bruk av egnede metoder.

 • Lagre produkter

  Lagre produkter for å sikre kvalitet og i samsvar med standarder og forskrifter. Sikre at lageranlegg alltid oppfyller hygienestandarder, og regulere temperatur, oppvarming og luftkondisjonering for lagringsanlegg.

 • Jobbe under utendørsforhold

  Kan takle ulike klimaforhold, som varme, regn, kulde eller sterk vind.

 • Velge frukt og grønnsaker

  Velge frukt og grønnsaker for plukking etter størrelse, farge og modenhet.

 • Bære arbeidshjelpemidler for plukking

  Bære arbeidsutstyr, for eksempel stiger, små beholdere eller lerretbiter.

 • Lagre avlinger

  Lagre og bevare vekster i samsvar med standarder og forskrifter som sikrer deres kvalitet. Sikre at lagringsanleggene holdes i samsvar med gjeldende hygieniske standarder for temperatur, oppvarming og klimaanlegg i lagringsanleggene.

 • Anvende forholdsregler for helse og sikkerhet ved plukking

  Ta nødvendige helse- og sikkerhetsmessige forholdsregler under plukking: ha god kroppsstilling, bruke verktøy og maskiner på en sikker måte og bruke riktig bekledning og beskyttelse ut fra klimaet.

Source: Sisyphus ODB