Yrke futures-trader

Futures-tradere utfører daglige handelsaktiviteter på futuresmarkedet ved å kjøpe og selge futureskontrakter. De spekulerer i futureskontraktenes retning og prøver å tjene på å kjøpe futureskontrakter de forutser kommer til å stige i pris, og selge kontrakter de forutser kommer til å falle i pris.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Finansmarkeder

  Den finansielle infrastrukturen som tillater at selskaper handler med verdipapirer som tilbys av selskaper og enkeltpersoner, som styres av regulerende økonomiske rammeverk.

 • Handelsrett

  Lovregler som gjelder for en bestemt kommersiell virksomhet.

 • økonomi

  Økonomiske prinsipper og praksiser, finans- og råvaremarkeder, banker og analyse av finansielle data.

 • Internasjonal handel

  Den økonomiske praksis og studieområder som tar for seg utveksling av varer og tjenester på tvers av geografiske grenser. Generelle teorier og tenkemåter rundt konsekvensene av internasjonal handel når det gjelder eksport, import, konkurranseevne, BNP og rollen til flernasjonale selskaper.

Ferdigheter

 • Handle på terminkontraktmarkedet

  Kjøpe eller selge råvarekontrakter på terminbørsen på eget initiativ eller på vegne av en kunde eller institusjon for å oppnå fortjeneste.

 • Lage prognoser for økonomiske trender

  Samle inn og analysere økonomiske data for å forutsi økonomiske trender og hendelser.

 • Analysere økonomiske trender

  Analysere trender i nasjonal eller internasjonal handel, forretningsforhold og bankvirksomhet, og utvikling i offentlig finansiering, samt hvordan disse faktorene påvirker hverandre i en gitt økonomisk kontekst.

 • Analysere økonomiske markedstrender

  Overvåke og forutsi tendensene et finansmarked har til å bevege seg i en bestemt retning over tid.

 • Utføre økonomisk risikostyring innen internasjonal handel

  Evaluere og håndtere risikoen for økonomisk tap og uteblitt betaling etter internasjonale transaksjoner, i kontekst av valutamarkedet; benytte virkemidler som remburs.

 • Analysere finansiell risiko

  Identifisere og analysere risikoer som kan påvirke en organisasjon eller enkeltperson økonomisk, for eksempel kreditt- og markedsrisikoer, og foreslå løsninger for å dekke disse risikoene.

Source: Sisyphus ODB