Yrke fylkesmann

Fylkesmenn har øverste sivile forvaltningsmyndighet i et fylke. De har tilsyn med personale, utfører administrative og seremonielle oppgaver og fungerer som hovedrepresentant for sin styrte region. De regulerer lokale myndigheter i sin region.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lovgivningsprosedyre

  Prosedyrer som gjør det mulig å lage lover og lovgivninger, f.eks. hvilke organisasjoner og enkeltpersoner som er involvert, prosessen for hvordan lovforslag blir til lover, prosessen av forslag og gjennomgåelse samt andre trinn i lovgivningsprosedyren.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Budsjettprinsipper

  Prinsipper for estimering og planlegging av prognoser for forretningsaktivitet, utarbeiding av regelmessige budsjetter og rapporter.

 • Grunnlov

  Regelverk som omhandler de grunnleggende prinsippene eller etablerte erfaringer som er knyttet til en stat eller en organisasjon.

Ferdigheter

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Administrere implementering av regjeringspolitikk

  Administrere implementeringen av ny regjeringspolitikk eller endringer i eksisterende politikk på nasjonalt eller regionalt nivå, så vel som de ansatte som er involvert i implementeringsprosedyren.

 • Utføre offentlige seremonier

  Utføre rituelle oppgaver og plikter i henhold til tradisjoner og forskrifter som representant for myndighetene under et offentlig arrangement.

 • Gjennomføre debatter

  Konstruere og presentere argumenter som brukes i en konstruktiv debatt og diskusjon, for overbevise den andre parten eller en nøytral tredjepart om debattantens synspunkt.

Source: Sisyphus ODB