Yrke gallerileder i privat sektor

Galleriledere i privat sektor styrer galleriets kommersielle og kunstneriske framgang.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

 • Programvare for samlingsadministrering

  Kjenne til spesialiserte programvarer for samlingsadministrering som brukes til å dokumentere og føre register over museets samling.

Ferdigheter

 • Produsere statistiske finansielle registre

  Gjennomgå og analysere finansielle data for enkeltpersoner og selskaper for å kunne produsere statistiske rapporter eller registre.

 • Samarbeide med tekniske eksperter om kunstverk

  Samarbeide med ingeniører, mekanikere og andre tekniske eksperter for å bygge, installere og flytte kunstverk.

 • Overvåke kunstverkmarkedet

  Anslå verdi og pris på kunstverk. Følge med på kunstmarkedet for å oppdage trender eller plutselige prisendringer. Identifisere hvilke typer kunstverk som selger mye i en bestemt tidsperiode.

 • Lage utstillingsmarkedsføringsplan

  Utarbeide markedsføringsplaner for kommende utstillinger; designe og distribuere plakater, brosjyrer og kataloger; formidle idéer til fotografer, grafiske designere og trykkerier; klargjøre artikler for nett og trykk; holde nettsted og sosiale medier oppdatert.

 • Identifisere nye forretningsmuligheter

  Finne potensielle kunder eller produkter for å skape ytterligere salg og sikre vekst.

 • Velge kunstverk for utstillinger

  Ta beslutninger om hvilken type arbeider som skal stilles ut. Identifisere kunst som vil interessere publikum.

 • Utføre rekrutteringstjenester

  Tiltrekke, filtrere, velge og ansette personer som er egnet for stillingen.

 • Forhandle med artister

  Kommunisere og forhandle med artist og artistmanagement om priser, vilkår og tidsplaner.

 • Implementere salgsstrategier

  Gjennomføre planen for å oppnå en konkurransedyktig fordel på markedet ved å posisjonere selskapets merke eller produkt og ved å rette produktet eller merket mot det rette publikum.

 • Annonsere galleriinformasjon

  Aktivt fremme og annonsere kunstgalleriet. Velge og overvåke reklamekanaler.

 • Veilede kunstgalleripersonell

  Overvåke aktivitetene og ytelsen til de ansatte i kunstgalleriet.

 • Pleie relasjoner med kunstnere

  Opprette kontakt med kunstnere som er nye ved galleriet, og opprettholde eksisterende kontakt med etablerte kunstnere.

 • Administrere kunstverktransport

  Ordne med transport av kunstverk mellom forskjellige gallerier, både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

 • Lære opp ansatte

  Lede og veilede ansatte gjennom en prosess der de lærer de nødvendige ferdighetene for den mulige jobben. Organisere aktiviteter med sikte på å introdusere arbeidet og systemene eller forbedre ytelsen til enkeltpersoner og grupper i organisatoriske omgivelser.

 • Utvikle budsjetter for artistiske prosjekter

  Utvikle budsjetter for kunstprosjekter for godkjenning, estimering av frister og materialkostnader.

 • Overvåke ettersalgsregistre

  Holde øye med tilbakemeldinger på ettersalg og følge med på kundetilfredshet og klager; registrere ettersalgshenvendelser for grundig dataanalyse.

 • Arkivere registre over salg

  Føre register over salgsaktiviteter for produkter og tjenester, spore hvilke produkter og tjenester som ble solgt når, og vedlikeholde kundeoppføringer så godt som mulig, for å lette forbedringer i salgsavdelingen.

 • Administrere kunstverksinstallasjon i galleriet

  Organisere verktøy og utstyr; sørge for korrekt og sikker installasjon av kunstverket.

 • Implementere markedsføringsstrategier

  Implementere strategier som tar sikte på å markedsføre et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, ved å bruke de utviklede markedsføringsstrategiene.

 • Bestemme visuelle konsepter

  Fastslå hvordan man best kan representere et konsept visuelt.

 • Selge kunst

  Sikre og selge kunstverk på ulike markeder. Forhandle priser, kommunisere med kunstforhandlere og forhindre anskaffelse av kunstforfalskninger.

 • Kundeprospektering

  Ta initiativ til aktiviteter for å tiltrekke nye og interessante kunder. Be om anbefalinger og referanser, og finne ut hvor potensielle kunder kan befinne seg.

Source: Sisyphus ODB