Yrke garver

Garvere programmerer og betjener garvetromler. De utfører arbeid i tråd med arbeidsinstruksen, kontrollerer de fysiske og kjemiske egenskapene til huden, skinnet eller læret og væskene (f.eks. pH, temperatur og kjemikaliekonsentrasjon) underveis i prosessen. De bruker trommelen til å vaske huden eller skinnet, fjerne hår (ikke ved huder og skinn som garves med hår eller ull på), bate, garve, regarve, farge og stampe.

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • De fysisk-kjemiske egenskapene til skinn

  Kvalitet på skinn og hud er definert ved hjelp av organoleptiske, mikrobiologiske, histologiske og kjemiske egenskaper (dvs. fuktighet, struktur på dermis, prosent av fett og kollagen). Hver type skinn/hud har spesifikke fysiske og kjemiske egenskaper som påvirker typen garving samt best egnet bruk av læret.

 • Lærkjemi

  Kjemisk sammensetning og kjemiske egenskaper for skinn/hud og kjemikalier som brukes, og endring av disse under ulike garvingsprosesser. Reaksjoner mellom skinn/lær eller halvfabrikater eller kjemiske produkter under de ulike fasene i prosessen, og faktorene som påvirker funksjonen til reaksjonene og prosessen. Overvåke kjemiske indikatorer for bearbeiding og egenskaper ved hud/skinn/lær.

Ferdigheter

 • Fremstille fargeblandinger

  Fremstille fargeblandinger i samsvar med oppskriftene og/eller egenskapene til artikkelen som skal oppnås.

 • Bruke fargeoppskrifter riktig

  Klargjøre farge og andre kjemiske blandinger i samsvar med oppskriften eller egenskapene til den produktet som skal skapes. Tolke og bruke instruksjonene, inkludert tekniske og driftsmessige detaljer om gjennomføringen av prosessene.

 • Utføre arbeidsinstruksjoner

  Forstå, tolke og bruke arbeidsinstruksjoner på korrekt måte med hensyn til ulike oppgaver på arbeidsplassen.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Tilpasse seg skiftende situasjoner

  Endre tilnærming til situasjoner basert på uventede og plutselige endringer i menneskers behov, humør eller trender, endre strategier, improvisere og tilpasse seg naturlig til disse tilfellene.

 • Identifisere seg med selskapets mål

  Opptre til fordel for selskapet og for måloppnåelse.

 • Bruke IT-verktøy

  Bruke datamaskiner, datanettverk og annen informasjonsteknologi og annet utstyr til lagring, henting, overføring og manipulering av data i forbindelse med en virksomhet eller bedrift.

 • Arbeide i tekstilproduksjonsgrupper

  Arbeide i harmoni med kolleger i grupper i tekstil- og klesproduksjonsbransjen.

Source: Sisyphus ODB