Yrke geofysiker

Geofysikere studerer de fysiske egenskapene til jorden og anvender fysiske målinger på geologiske situasjoner. Geofysikere bruker prinsippene knyttet til tyngdekraft, seismisitet og elektromagnetisme til å identifisere jordens struktur og sammensetning.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Seismiske måleteknikker

  Ulike teknikker for seismisk måling og databehandling. Seismisk kartlegging i to eller tre dimensjoner. 

 • Geologi

  Fast jord, steintyper, strukturer og prosessene som har endret dem.

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

Ferdigheter

 • Gi geofysisk støtte

  Tilby ulike former for geofysisk støtte; gi veiledning og spesifikke tekniske råd.

 • Dokumentere seismiske undersøkelser

  Lage dokumenter, arbeidslogger, diagrammer og rapporter.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Forberede tekniske rapporter

  Utarbeide tekniske rapporter som beskriver resultatene og prosessene for vitenskapelig eller teknisk forskning, eller vurderer framdriften av denne. Disse rapportene hjelper forskere med å holde seg oppdatert på nye funn.

 • Konstruere seismisk utstyr

  Utvikle, prøve ut, justere og reparere seismisk utstyr.

 • Betjene seismisk utstyr

  Flytte seismisk utstyr til forskjellige steder. Bruke seismometer. Observere opptaksutstyr for å avdekke anomalier og uregelmessigheter. Behandle og tolke seismisk data i både 2D og 3D.

Source: Sisyphus ODB