Yrke geotekniker

Geoteknikere samler inn og behandler stein- og jordprøver for geomekanisk testing. De beskriver også kvaliteten på steinmasse, inkludert struktur, uregelmessigheter, farge og forvitring. Minegeoteknikere kan måle størrelsen på åpninger under jorden. De sørger for nødvendig rapportering av den innsamlede informasjon til geologer og ingeniører.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Geologi

  Fast jord, steintyper, strukturer og prosessene som har endret dem.

 • Virkningen av geologiske faktorer på gruvedrift

  Være oppmerksom på virkningen av geologiske faktorer, f.eks. feil og steinbevegelser, under gruvedrift.

Ferdigheter

 • Montere overvåkingsenheter for grunnbevegelse

  Montere og drifte overvåkingsenheter, som ekstensometere for å måle deformasjon og bevegelse, trykkceller for å måle belastninger og geofoner for å måle mikroseismikk.

 • Forberede tekniske rapporter

  Utarbeide tekniske rapporter som beskriver resultatene og prosessene for vitenskapelig eller teknisk forskning, eller vurderer framdriften av denne. Disse rapportene hjelper forskere med å holde seg oppdatert på nye funn.

 • Teste råmineraler

  Ta prøver av mineralmaterialer til testformål. Utføre ulike kjemiske og fysiske tester av materialet.

 • Utføre prøvetesting

  Undersøke og utføre tester på forberedte prøver; unngå enhver mulighet for utilsiktet eller tilsiktet forurensing under prøvefasen. Betjene prøvetakingsutstyret i tråd med konstruksjonsparametrene.

 • Samle inn prøver

  Sette opp og betjene utstyr for å innhente vann-, gass- eller jordprøver for testing.

 • Klargjøre prøver for testing

  Ta og klargjøre prøver for testing, kontrollere at de er representative; unngå feilkilder og alle muligheter for tilfeldig eller bevisst kontaminering. Sørge for tydelig nummerering, merking og registrering av prøveopplysningene for å sikre at resultatene kan spores tilbake til det opprinnelige materialet.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

Source: Sisyphus ODB