Yrke geoteknisk gruveingeniør

Geotekniske gruveingeniører utfører tekniske, hydrologiske og geologiske tester og analyser for å oppnå sikrere og mer effektiv mineraldrift. De har tilsyn med prøvetakingen og gjennomføringen av målinger ved hjelp av geotekniske undersøkelsesmetoder og -teknikker. De modellerer bergmassens mekaniske atferd og er med på å utforme gruvegeometrien.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Geologi

  Fast jord, steintyper, strukturer og prosessene som har endret dem.

 • Virkningen av geologiske faktorer på gruvedrift

  Være oppmerksom på virkningen av geologiske faktorer, f.eks. feil og steinbevegelser, under gruvedrift.

Ferdigheter

 • Gi råd om konstruksjonsmaterialer

  Gi råd om og teste et bredt spekter av byggematerialer.

 • Utforme infrastruktur for overflategruver

  Bistå med utforming av gruveinfrastruktur ved hjelp av spesialprogramvare og databeregninger.

 • Bruke gruveplanleggingsprogramvare

  Bruk spesialisert programvare til å planlegge, designe og modellere gruvedrift.

 • Administrere geotekniske ansatte

  Lede en geoteknisk stab, inkludert konsulenter, entreprenører, geologer og geotekniske ingeniører.

 • Forberede tekniske rapporter

  Utarbeide tekniske rapporter som beskriver resultatene og prosessene for vitenskapelig eller teknisk forskning, eller vurderer framdriften av denne. Disse rapportene hjelper forskere med å holde seg oppdatert på nye funn.

 • Gi råd om geologi ved mineralutvinning

  Gi råd om påvirkningen som geologiske faktorer har på utviklingen av mineralproduksjon. Ta hensyn til faktorer som kostnad, sikkerhet og forekomstenes egenskaper.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Planlegge geotekniske undersøkelser i feltet

  Gjennomføre grundige feltundersøkelser; utføre boringer og analysere prøver av bergarter og sedimenter.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

Source: Sisyphus ODB