Yrke gjeldsinnkrever

Gjeldsinnkrevere krever inn gjeld som skyldes organisasjonen eller tredjepart, for det meste etter at gjelden har forfalt.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Inkassoteknikker

  Teknikker og prinsipper som brukes til å samle inn forfalt gjeld fra kunder.

 • Gjeldssystemer

  Prosesser som er nødvendige for å skaffe varer eller tjenester før betaling, og når en sum penger er skyldig eller forsinket.

 • Kredittkontrollprosesser

  De ulike metodene og framgangsmåtene som anvendes for å sikre at kreditten gis til de egnede kundene, og at de betaler i tide.  

 • Gjeldsklassifisering

  De ulike klassifiseringene av gjeld som offentlig og offentlig garantert gjeld, private ikke-garanterte kreditter, innskudd fra sentralbanken osv.

Ferdigheter

 • Vurdere kunder

  Skape et raskt bilde av kundens personlige forhold, behov og preferanser.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Stille spørsmål med henvisning til dokumenter

  Revidere og utforme spørsmål i forbindelse med dokumenter generelt. Undersøke dokumentenes fullstendighet, konfidensialitetstiltak, dokumentstil og spesifikke instruksjoner for håndtering av dokumentene.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Håndheve kundens nedbetaling av gjeld

  Overvåke kunders nedbetaling av gjeld og hvor mye som gjenstår; inngå avtaler om retur av varer.

 • Beregne gjeldskostnader

  Beregne hvor mange penger som skyldes ved hjelp av grunnleggende prinsipper for tallforståelse.

 • Utføre gjeldsundersøkelser

  Bruke forskningsteknikker og sporingsstrategier for å identifisere forfalte fakturaer og håndtere dem.

 • Legge til rette for offisiell avtale

  Legge til rette for en offisiell avtale mellom to parter som er i konflikt. Sørge for at partene blir enige om den løsningen som er vedtatt samt utarbeide nødvendige dokumenter og sikre at begge parter signerer dem.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Føre klientgjeldregistre

  Føre en liste over gjelden til klienter som ajourføres jevnlig.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Sikre sensitive kundeopplysninger

  Velge ut og bruke sikkerhetstiltak og forskrifter knyttet til sensitiv kundeinformasjon med det formål å beskytte kundenes personvern.

 • Håndtere konflikter

  Mekle mellom parter i konflikter og anspente situasjoner, for eksempel mellom tjenestebrukere, andre viktige personer som familier og institusjoner, arbeide for å oppnå en avtale eller forsoning og løse problemer.

 • Opptre diplomatisk

  Håndtere mennesker på en følsom og taktfull måte.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

Source: Sisyphus ODB