Yrke glassfiberlaminerer

Glassfiberlaminerere former glassfibermaterialer til skrog og båtdekk. De leser arbeidstegninger og bruker hånd- og kraftverktøy til å skjære til komposittmaterialet. De påfører voks og lakk og klargjør overflatene for påføring av glassfibermatter. De bruker glassfiber mettet med harpiks til å feste armeringslekter av tre til lugarstrukturer og dekk. De klargjør også materialer ved å utsette dem for riktig temperatur. De ser etter mangler ved det ferdige produkter, og sikrer at de er i samsvar med spesifikasjonene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kjemiske prosesser

  Relevante kjemiske prosesser som brukes i produksjon, f.eks. rensing, separering, emulgerings- og dispergeringsbehandling.

 • Glassfiberlaminering

  Framgangsmåte for påføring av flere lag glassfiber, en sterk lett plast forsterket med glassfiber vevd i matter, ved bruk av forskjellige teknikker som påføring av trykk eller klebemidler, sveising eller oppvarming for å gi styrke og stabilitet til det sammensatte materialet. Fiberglasset kan også sprøytes i flytende form på produkter.

Ferdigheter

 • Sikre fartøyets samsvar med regelverk

  Inspisere fartøy, fartøykomponenter og utstyr. Sørge for overholdelse av standarder og spesifikasjoner.

 • Mette glassfibermatte med resinblanding

  Påføre kunstharpiksblandingen på glassfibermatten ved hjelp av en pensel. Presse den mettede matten inn i støpeformen ved hjelp av en rull for å fjerne luftbobler og rynker.

 • Fjerne luftbobler fra glassfiber

  Bruke børster og ruller til å fjerne luftbobler som kan svekke glassfiberen for å sikre god vedheft av harpiks til produktets skall eller tidligere lag, og for å unngå strukturelle feil.

 • Bruke elektroverktøy

  Betjene elektriske pumper. Bruke håndverktøy eller elektrisk verktøy. Bruke verktøy for å reparere kjøretøy, eller sikkerhetsutstyr.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Håndtere kjemikalier

  Håndtere industrikjemikalier på sikkert vis; bruke dem effektivt og sørge for at det ikke gjøres skade på miljøet.

 • Velge glassfiber

  Velge forhåndstilkuttede glassfiberflak for å laminere overflaten på båtdekk, skrog eller golfbiler i henhold til tekniske tegninger og spesifikasjoner.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Undersøke i tekniske ressurser

  Lese og tolke tekniske ressurser, som digitale eller papirbaserte tegninger og justeringsdata, for å kunne sette opp en maskin eller et arbeidsverktøy, eller for å montere mekanisk utstyr.

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

 • Beskytte arbeidsstykkekomponenter mot behandling

  Dekke til deler for å forhindre at de blir behandlet med kjemikalier.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Anvende forbehandling på arbeidsstykker

  Forbehandle arbeidsstykket, med mekaniske eller kjemiske prosesser, før hovedoperasjonen.

Source: Sisyphus ODB