Yrke grossist innen kaffe, te, kakao og krydder

Grossister innen kaffe, te, kakao og krydder undersøker potensielle oppkjøpere og leverandører og matcher deres behov. De inngår avtaler om kjøp og salg av store mengder varer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kaffe-, te-, kakao- og krydderprodukter

  Kaffe, te, kakao og krydder som tilbys, og tilhørende funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Produktforståelse

  De tilbudte produktene, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Salgsstrategier

  Prinsipper for kundeatferd og målmarkeder med sikte på å markedsføre og selge et produkt eller en tjeneste.

Ferdigheter

 • Planlegge transportoperasjoner

  Planlegge mobilitet og transport for ulike avdelinger, for å oppnå best mulig bevegelse av utstyr og materialer. Forhandle frem de best mulige leveringsprisene; sammenligne forskjellige tilbud og velge det mest pålitelige og kostnadseffektive tilbudet.

 • Vurdere leverandørrisikoer

  Evaluere leverandørens resultater for å vurdere hvilke leverandører som leverer tilstrekkelige tjenester, overholder de avtalte kontraktene, oppfyller standardkravene og leverer ønsket kvalitet til enhver til, eller hvem som kan utgjøre en framtidig risiko.

 • Forstå økonomisk forretningsterminologi

  Forstå betydningen av grunnleggende finansielle begreper og terminologi som brukes i foretak og finansinstitusjoner eller organisasjoner.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Føre finansielle poster

  Holde oversikt over og fullføre alle formelle dokumenter som representerer økonomiske transaksjoner i en virksomhet eller et prosjekt.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Forhandle salgskontrakter

  Komme til enighet mellom kommersielle partnere med fokus på vilkår, spesifikasjoner, leveringstid, pris og lignende.

 • Identifisere leverandører

  Bestemme potensielle leverandører for videre forhandlinger. Ta hensyn til aspekter som produktkvalitet, bærekraft, lokal forankring, sesongmessighet og dekning av området. Evaluere sannsynligheten for å få gunstige kontrakter og avtaler med dem.

 • Utvise entreprenørånd

  Vise en aktiv holdning og besluttsomhet for å oppnå suksess i næringslivet

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Forhandle salg av artikler

  Diskutere kundens krav til kjøp og salg av artikler og forhandle om salg og kjøp av dem for å oppnå den mest gunstige avtalen.

 • Initiere kontakt med selgere

  Identifisere selgere av råvarer, og komme i kontakt med dem.

 • Initiere kontakt med kjøpere

  Identifisere kjøpere av råvarer og etablere kontakt med disse.

 • Identifisere nye forretningsmuligheter

  Finne potensielle kunder eller produkter for å skape ytterligere salg og sikre vekst.

 • Overvåke internasjonal markedsutvikling

  Kontinuerlig overvåke den internasjonale markedsutviklingen ved å følge med på handelsmedier og trender.

 • Forhandle kjøpsbetingelser

  Forhandle vilkår som pris, mengde, kvalitet og leveringsbetingelser med leverandører og selgere for å sikre så gunstige kjøpsvilkår som mulig.

Source: Sisyphus ODB