Yrke gruvearbeider, dagbrudd

Gruvearbeidere, dagbrudd utfører mange tilleggsoperasjoner ved gruvearbeid på overflate som krever en høy grad av romforståelse, som f.eks. pumping, støvfjerning og transport av materiale som sand, stein og leire til produksjonsstedet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Virkningen av geologiske faktorer på gruvedrift

  Være oppmerksom på virkningen av geologiske faktorer, f.eks. feil og steinbevegelser, under gruvedrift.

 • Utgravningsteknikker

  Metoder for å fjerne stein og jord, brukt i en utgravningsplass og tilknyttede risikoer.

Ferdigheter

 • Betjene gruvedriftsverktøy

  Betjene og vedlikeholde et bredt spekter av håndholdt verktøy, elektroverktøy og utstyr for gruvedrift.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Kjøre kjøretøy

  Kunne kjøre kjøretøy; inneha riktig type førerkort for motorkjøretøyet som brukes.

 • Utføre mindre reparasjoner av utstyr

  Gjennomføre rutinemessig vedlikehold på utstyr. Gjenkjenne og identifisere mindre feil på utstyr og foreta reparasjoner dersom det er nødvendig.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Betjene hydrauliske pumper

  Betjene hydrauliske pumpesystemer.

Source: Sisyphus ODB