Yrke gruvearbeider, underjordisk

Gruvearbeidere, underjordisk utfører mange tilleggsoperasjoner ved gruvearbeider under jorden, som inspeksjon, tilsyn med transportbånd og transport av utstyr og forbruksvarer fra overflaten til utvinningsstedet under jorden.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Virkningen av geologiske faktorer på gruvedrift

  Være oppmerksom på virkningen av geologiske faktorer, f.eks. feil og steinbevegelser, under gruvedrift.

 • Underjordiske helse- og sikkerhetsrisikoer

  Reglene og risikoene som påvirker helse og sikkerhet ved arbeid under jorden. 

Ferdigheter

 • Betjene hydrauliske pumper

  Betjene hydrauliske pumpesystemer.

 • Betjene gruvedriftsverktøy

  Betjene og vedlikeholde et bredt spekter av håndholdt verktøy, elektroverktøy og utstyr for gruvedrift.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Betjene en rekke typer av underjordisk gruvedriftsutstyr

  Betjene underjordisk gruveutstyr, for eksempel ventilasjon- og transportsystemer.

 • Utføre mindre reparasjoner av utstyr

  Gjennomføre rutinemessig vedlikehold på utstyr. Gjenkjenne og identifisere mindre feil på utstyr og foreta reparasjoner dersom det er nødvendig.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

Source: Sisyphus ODB