Yrke gruvearbeider

Gruvearbeidere utfører rutinemessige oppgaver gruver og steinbrudd. De hjelper til med vedlikehold av utstyr, legging av rør, kabler og tunneler, og fjerning av avfall.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Utgravningsteknikker

  Metoder for å fjerne stein og jord, brukt i en utgravningsplass og tilknyttede risikoer.

Ferdigheter

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Gjennomføre kommunikasjon mellom skift

  Kommunisere relevant informasjon om forholdene på arbeidsplassen, fremgang, hendelser og potensielle problemer til arbeiderne på neste skift.

 • Håndtere avfall fra gruveanlegg

  Sørge for at avfall fra gruveanlegg deponeres på en trygg, effektiv og miljøvennlig måte.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Utføre mindre reparasjoner av utstyr

  Gjennomføre rutinemessig vedlikehold på utstyr. Gjenkjenne og identifisere mindre feil på utstyr og foreta reparasjoner dersom det er nødvendig.

 • Avhende ikke-farlig avfall

  Avhende avfall som ikke utgjør noen fare for helse og sikkerhet, på en måte som er i samsvar med rutinene for resirkulering og avfallshåndtering.

 • Føre registre over gruvedrift

  Føre registre over ytelsen ved gruveproduksjon og -utvikling, også ytelsen til maskineri.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Rengjøre maskiner for avfallsmaterialer

  Rengjøre maskiner for avfallsmaterialer ved bruk av egnet utstyr eller apparater for å sikre tilfredsstillende drift, unngå ulykker og sikre en ryddig arbeidsplass.

Source: Sisyphus ODB