Yrke gruvegeolog

Gruvegeologer lokaliserer, identifiserer, kvantifiserer og klassifiserer mineralressurser og deres geologiske egenskaper og struktur. De gir råd til gruvesjefer og ingeniører under eksisterende og potensielle mineraloperasjoner.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Geologi

  Fast jord, steintyper, strukturer og prosessene som har endret dem.

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

Ferdigheter

 • Kommunisere om mineralproblemer

  Kommunisere med entreprenører, politikere og offentlige tjenestemenn om mineralproblemer.

 • Forberede tekniske rapporter

  Utarbeide tekniske rapporter som beskriver resultatene og prosessene for vitenskapelig eller teknisk forskning, eller vurderer framdriften av denne. Disse rapportene hjelper forskere med å holde seg oppdatert på nye funn.

 • Bruke gruveplanleggingsprogramvare

  Bruk spesialisert programvare til å planlegge, designe og modellere gruvedrift.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Gi informasjon om geologiske egenskaper

  Gi informasjon om geologiske strukturer, vertsbergartskvalitet, grunnvannets betydning og detaljer om mineralogisk og strukturell sammensetning av malmer for å gjøre det mulig å planlegge gruvedrift og bearbeiding på en effektiv måte. Den geologiske modellen brukes til å utforme gruvedriften for minimal fortynning og maksimal malmutvinning.

 • Håndtere press grunnet uventede situasjoner

  Strebe etter å oppnå mål til tross for press grunnet utilsiktede faktorer som ligger utenfor din kontroll.

 • Planlegge gruvedrift

  Gi råd ved valg av sted. Planlegge gruvedrift på overflaten og under bakken. Implementere trygg og ikke-forurensende utvinning av malm, mineraler og andre materialer.

 • Gi råd om geologi ved mineralutvinning

  Gi råd om påvirkningen som geologiske faktorer har på utviklingen av mineralproduksjon. Ta hensyn til faktorer som kostnad, sikkerhet og forekomstenes egenskaper.

 • Gi råd om gruvedriftrelaterte miljøspørsmål

  Samarbeide med ingeniører, landmålere, geoteknikere og metallurgister som er involvert i miljøvern og landrehabilitering etter gruvedrift.

 • Kommunisere om de miljømessige konsekvensene av gruvedrift

  Forberede diskusjoner, foredrag, konsultasjoner med interessenter og offentlige høringer angående miljøspørsmål knyttet til gruvedrift.

 • Bestemme egenskapene til mineralforekomster

  Forberede og utføre geologisk kartlegging, logging, prøvetaking og analyse av borekjerne og andre bergprøver under bakken. Analysere resultater i planer og seksjoner, med særlig vekt på geostatikk og prøvetakingsteori. Undersøke i 3D kartene, forekomstene, borestedene eller gruvene for å bestemme plassering, størrelse, tilgjengelighet, innhold, verdi og potensiell lønnsomhet av mineralforekomster.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

Source: Sisyphus ODB