Yrke gruvegeolog

Gruvegeologer lokaliserer, identifiserer, kvantifiserer og klassifiserer mineralressurser og deres geologiske egenskaper og struktur. De gir råd til gruvesjefer og ingeniører under eksisterende og potensielle mineraloperasjoner.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Geologi

  Fast jord, steintyper, strukturer og prosessene som har endret dem.

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

Ferdigheter

 • Kommunisere om mineralproblemer

  Kommunisere med entreprenører, politikere og offentlige tjenestemenn om mineralproblemer.

 • Forberede tekniske rapporter

  Utarbeide tekniske rapporter som beskriver resultatene og prosessene for vitenskapelig eller teknisk forskning, eller vurderer framdriften av denne. Disse rapportene hjelper forskere med å holde seg oppdatert på nye funn.

 • Bruke gruveplanleggingsprogramvare

  Bruk spesialisert programvare til å planlegge, designe og modellere gruvedrift.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Gi informasjon om geologiske egenskaper

  Gi informasjon om geologiske strukturer, vertsbergartskvalitet, grunnvannets betydning og detaljer om mineralogisk og strukturell sammensetning av malmer for å gjøre det mulig å planlegge gruvedrift og bearbeiding på en effektiv måte. Den geologiske modellen brukes til å utforme gruvedriften for minimal fortynning og maksimal malmutvinning.

 • Håndtere press grunnet uventede situasjoner

  Strebe etter å oppnå mål til tross for press grunnet utilsiktede faktorer som ligger utenfor din kontroll.

 • Planlegge gruvedrift

  Gi råd ved valg av sted. Planlegge gruvedrift på overflaten og under bakken. Implementere trygg og ikke-forurensende utvinning av malm, mineraler og andre materialer.

 • Gi råd om geologi ved mineralutvinning

  Gi råd om påvirkningen som geologiske faktorer har på utviklingen av mineralproduksjon. Ta hensyn til faktorer som kostnad, sikkerhet og forekomstenes egenskaper.

 • Gi råd om gruvedriftrelaterte miljøspørsmål

  Samarbeide med ingeniører, landmålere, geoteknikere og metallurgister som er involvert i miljøvern og landrehabilitering etter gruvedrift.

 • Kommunisere om de miljømessige konsekvensene av gruvedrift

  Forberede diskusjoner, foredrag, konsultasjoner med interessenter og offentlige høringer angående miljøspørsmål knyttet til gruvedrift.

 • Bestemme egenskapene til mineralforekomster

  Forberede og utføre geologisk kartlegging, logging, prøvetaking og analyse av borekjerne og andre bergprøver under bakken. Analysere resultater i planer og seksjoner, med særlig vekt på geostatikk og prøvetakingsteori. Undersøke i 3D kartene, forekomstene, borestedene eller gruvene for å bestemme plassering, størrelse, tilgjengelighet, innhold, verdi og potensiell lønnsomhet av mineralforekomster.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

Source: Sisyphus ODB