Yrke gruveingeniør

Gruveingeniører analyserer hvilke utvinningsmetoder, f.eks. utgraving, boring og sprengning, som egner seg best til å utvinne råvarer fra bakken. De utarbeider planer før et nytt steinbrudd åpnes, og vurderer om gruven er lønnsom. Gruveingeniører leder den daglige driften i en gruve, utarbeider og vedlikeholder framdriftsrapporter, har tilsyn med personalet, ivaretar helse og sikkerhet og vurderer gruvens konsekvenser for miljøet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lovgiving for gruvesikkerhet

  Lover, forskrifter og regler for god praksis som er relevante for sikkerheten ved gruvedrift.

 • Geologi

  Fast jord, steintyper, strukturer og prosessene som har endret dem.

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

 • Gruvedrift

  Tekniske felter som er relevante for gruvedrift. Prinsipper, teknikker, prosedyrer og utstyr som brukes ved utvinning av mineraler.

 • Virkningen av geologiske faktorer på gruvedrift

  Være oppmerksom på virkningen av geologiske faktorer, f.eks. feil og steinbevegelser, under gruvedrift.

 • Mekanisk ingeniørfag

  Disiplin som bruker prinsipper for fysikk, teknikk og materialvitenskap for utforming, analyse, framstilling og vedlikehold av mekaniske systemer.

Ferdigheter

 • Føre registre over gruvedrift

  Føre registre over ytelsen ved gruveproduksjon og -utvikling, også ytelsen til maskineri.

 • Utføre geologiske utforskning

  Utforske gruver og områder for å analysere områdets egenskapene og finne malm.

 • Gi råd om gruveproduksjon

  Gi råd om utarbeiding av tidsplaner og rapporter om gruveproduksjon, anlegg, systemer og produksjonsprosesser og utvinningstempo for å vurdere driftseffektiviteten.

 • Gi råd om gruveutvikling

  Gi råd om utvikling og bygging av gruver, anlegg, systemer og produksjonshastigheter for å vurdere driftseffektivitet.

 • Gi råd om geologi ved mineralutvinning

  Gi råd om påvirkningen som geologiske faktorer har på utviklingen av mineralproduksjon. Ta hensyn til faktorer som kostnad, sikkerhet og forekomstenes egenskaper.

 • Forberede tekniske rapporter

  Utarbeide tekniske rapporter som beskriver resultatene og prosessene for vitenskapelig eller teknisk forskning, eller vurderer framdriften av denne. Disse rapportene hjelper forskere med å holde seg oppdatert på nye funn.

 • Anskaffe mekanisk maskineri

  Anskaffe egnede maskiner. Undersøke markedet for å finne de beste maskinene, holde seg innenfor budsjettrammene og forhandle kjøpet. Føre registre.

 • Skrive tekniske rapporter

  Skrive tekniske kunderapporter som er forståelige for folk uten teknisk bakgrunn.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

Source: Sisyphus ODB