Yrke hagebruksarbeider

Hagebruksarbeidere utfører praktiske aktiviteter og bistår i gartnerier eller drivhus ved produksjon av hagebruksvekster.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Vedlikeholde hagearbeidsutstyr

  Utføre daglig vedlikehold av verktøy og utstyr og rapportere vesentlige feil til overordnede.

 • Lagre produkter

  Lagre produkter for å sikre kvalitet og i samsvar med standarder og forskrifter. Sikre at lageranlegg alltid oppfyller hygienestandarder, og regulere temperatur, oppvarming og luftkondisjonering for lagringsanlegg.

 • Vedlikeholde drivhuset

  Utføre vedlikehold av drivhus. Rengjøre vinduer, avløp og takrenner.

 • Bruke hagearbeidsutstyr

  Bruke hageutstyr som sakser, sprøyter, klippere og motorsager i samsvar med helse- og sikkerhetsforskrifter.

 • Forberede planteområde for planting

  Forberede planteområde og jord for planting ved hjelp av gjødsling, jorddekking og ugressfjerning. Ta hensyn til området, jorden og plantetypen.

 • Overvåke felt

  Overvåke frukthager, enger og produksjonsområder for å forutsi når vekster er helt utvokst. Estimere hvor mye skade været kan forårsake på avlinger.

 • Panteutbredelse

  Gjennomføre forplantingsaktiviteter ved å utføre passende planteutbredelse som transplantert kutteutbredelse eller generativ planteutbredelse med hensyn til plantetypen. Gjennomføre spredningskontroll og ta hensyn til vilkårene som gjelder for bestemte plantearter.

 • Beskjære planter

  Gjennomføre beskjæring med passende verktøy, ta høyde for ulike formål, som vedlikeholdsbeskjæring, vekstbeskjæring, fruktbeskjæring, beskjæring av knopper og volumreduksjon.

 • Høste avling

  Klippe, plukke eller skjære landbruksprodukter manuelt eller ved hjelp av egnede redskaper og maskiner. Ta hensyn til relevante kvalitetskriterier for produktene, hygienekrav og bruk av egnede metoder.

 • Vedlikeholde oppbevaringsanlegg

  Vedlikeholde eller sørge for vedlikehold av rengjøringsutstyr, oppvarming eller luftkondisjonering av oppbevaringsanlegg og temperaturen i lokalene.

 • Gjennomføre befruktning

  Gjennomføre befruktningsoppgaver for hånd ved hjelp av egnet utstyr og i samsvar med instrukser for befruktning, der det tas hensyn til miljømessige, helsemessige og sikkerhetsmessige regler og prosedyrer.

 • Stelle planter

  Fastsette behovet for pleie, utføre pleie ved å dyrke, vedlikeholde, vanne og sprøyte plantene og trærne manuelt eller ved hjelp av egnet utstyr og ta hensyn til plantearten og at sikkerhetskrav overholdes.

 • Lagre avlinger

  Lagre og bevare vekster i samsvar med standarder og forskrifter som sikrer deres kvalitet. Sikre at lagringsanleggene holdes i samsvar med gjeldende hygieniske standarder for temperatur, oppvarming og klimaanlegg i lagringsanleggene.

 • Dyrke planter

  Utføre aktiviteter i forbindelse med dyrking av planter. Utføre vekstkontroll med utgangspunkt i hva de ulike plantetypene trenger.

 • Klargjøre planteområde

  Klargjøre planteområde og jord for planting, ved for eksempel gjødsling, tildekking for hånd eller ved hjelp av mekanisk verktøy eller maskiner, klargjøre frø og planter som skal sås og plantes ved å kvalitetssikre frøene og plantene. Så og plante for hånd eller ved hjelp av mekaniske verktøy eller maskiner, og i henhold til nasjonal lovgivning.

 • Overvåke hygieneprosedyrer på gård

  Sikre at hygieneprosedyrene i landbruket følges, og ta hensyn til reglene for særlige tiltaksområder som for eksempel husdyr, planter, lokale gårdsprodukter, og så videre.

Source: Sisyphus ODB