Yrke handelspolitisk medarbeider

Handelspolitiske medarbeidere utvikler og implementerer handelspolitikk både internt og internasjonalt i forbindelse med import og eksport. De analyserer de innenlandske og utenlandske markedene for å fremme og etablere forretningsvirksomhet, og sikre at handelsprosesser er i tråd med lovgivningen, og at virksomheter beskyttes mot konkurransevridning.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Selskapsrett

  Lovregler som gjelder for hvordan berørte parter i foretakene (for eksempel aksjeeiere, ansatte, medlemmer av ledelsen, forbrukere, osv.) virker sammen med hverandre, og det ansvaret foretakene har overfor de berørte parter.

 • Forretningsstrategibegreper

  Terminologien knyttet til utforming og gjennomføring av større tendenser og mål, som tas av organisasjonens ledere samtidig som det tas hensyn til deres ressurser, konkurranse og miljøer.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Internasjonale kommersielle transaksjonsregler

  Forhåndsdefinerte kommersielle vilkår som brukes i internasjonale kommersielle transaksjoner som fastsetter klare oppgaver, kostnader og risikoer i forbindelse med levering av varer og tjenester.

 • Markedsanalyse

  Feltet for markedsanalyse og forskning samt særlige forskningsmetoder.

 • økonomi

  Økonomiske prinsipper og praksiser, finans- og råvaremarkeder, banker og analyse av finansielle data.

 • Konkurranserett

  Lovregler som har til hensikt å opprettholde konkurransen på markedet ved regulering av konkurransebegrensende atferd hos selskaper og organisasjoner.

 • Internasjonale bestemmelser for import/eksport

  Kjenne til prinsippene som gjelder for import og eksport av produkter og utstyr, handelsbegrensninger, helse- og sikkerhetstiltak, lisenser, osv.

Ferdigheter

 • Utvikle handelspolitikk

  Utvikle strategier for økonomisk vekst og for å legge til rette for produktive handelsrelasjoner både nasjonalt og internasjonalt.

 • Fremme frihandel

  Utvikle strategier for å fremme fri handel og åpen konkurranse mellom bedrifter slik at det skapes økonomisk vekst, for å få støtte til policyer som regulerer fri handel og konkurranse.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Bygge internasjonale relasjoner

  Bygge positiv kommunikasjonsdynamikk med organisasjoner fra forskjellige land for å bygge en samarbeidsrelasjon og optimere informasjonsutveksling.

 • Vedlikeholde relasjoner med lokale representanter

  Opprettholde gode relasjoner med representanter for det lokale vitenskapelige, økonomiske og sivile samfunnet.

 • Inspisere samsvar med regjeringspolitikk

  Inspisere offentlige og private organisasjoner for å sikre korrekt implementasjon og overholdelse av offentlige retningslinjer for organisasjonen.

 • Etablere samarbeidsrelasjoner

  Etablere en relasjon mellom organisasjoner eller enkeltpersoner som kan dra nytte av å kommunisere med hverandre, for å legge til rette for et vedvarende positivt samarbeidsforhold mellom partene.

Source: Sisyphus ODB