Yrke helsekonsulent

Helsekonsulenter gir råd til helseorganisasjoner om utviklingen av planer for å forbedre pasientomsorg og -sikkerhet. De analyserer policyer for helsetjenester og identifiserer problemer, og gir støtte i utviklingen av forbedringsstrategier.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Folkehelse

  Prinsipper for helse og sykdom som påvirker befolkningen, inkludert metoder for å fremme helse samt for forebygging og primæromsorg.

 • Helsevesen

  Strukturen i og funksjonen til helsetjenester.

 • Administrere helsetjenestepersonell

  Forvaltningsmessige oppgaver og ansvaret som kreves i en setting innen helsestell.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Helselovgivning

  Pasientrettigheter og helsepersonells ansvar samt mulige følger og rettsforfølgelse i forbindelse med uaktsomhet eller feilbehandling.

Ferdigheter

 • Analysere samfunnsbehov

  Identifisere og respondere på spesifikke sosiale problemer i et samfunn og avgrense omfanget av problemet og skissere ressursnivået som kreves for å løse det samt identifisere eksisterende fellesskapseiendeler og -ressurser som er tilgjengelige for å løse problemet.

 • Bidra til offentlige helsekampanjer

  Bidra til lokale eller nasjonale folkehelsekampanjer ved å vurdere helseprioriteringer og regelverksendringer og reklamere for nye trender når det gjelder helsetjenester og forebygging.

 • Vurdere helsetjenester i samfunnet

  Vurdere effektiviteten av helsetjenestene for samfunnet med tanke på å forbedre dem.

 • Implementere retningslinjer innen helsetjenesten

  Bestemme hvordan retningslinjer skal tolkes og omsettes i praksisen, implementere lokale og nasjonale retningslinjer samt retningslinjer for din egen praksis og foreslå utviklinger og forbedringer av tjenesteleveringen.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Veilede retningslinjeutformere innen helsevesenet

  Presentere forskning for politikkmakere, helsepersonell og pedagoger for å forsøke å oppnå forbedringer i folkehelsen.

 • Vedlikeholde relasjoner med offentlige organer

  Etablere og vedlikeholde høflige arbeidsforhold med kolleger i forskjellige statlige organer.

Source: Sisyphus ODB