Yrke helsepolitisk medarbeider

Helsepolitiske medarbeidere utvikler og implementerer strategier for forbedring av et samfunns helsevernspolitikk. De gir råd til myndigheter om endringer i politikken og identifiserer problemer i gjeldende politikk for helsetjenester.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Helsevesen

  Strukturen i og funksjonen til helsetjenester.

 • Folkehelse

  Prinsipper for helse og sykdom som påvirker befolkningen, inkludert metoder for å fremme helse samt for forebygging og primæromsorg.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Helselovgivning

  Pasientrettigheter og helsepersonells ansvar samt mulige følger og rettsforfølgelse i forbindelse med uaktsomhet eller feilbehandling.

Ferdigheter

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Arbeide innenfor samfunn

  Etablere sosiale prosjekter med sikte på utvikling av samfunn og aktiv deltakelse av innbyggerne.

 • Bidra til offentlige helsekampanjer

  Bidra til lokale eller nasjonale folkehelsekampanjer ved å vurdere helseprioriteringer og regelverksendringer og reklamere for nye trender når det gjelder helsetjenester og forebygging.

 • Implementere retningslinjer innen helsetjenesten

  Bestemme hvordan retningslinjer skal tolkes og omsettes i praksisen, implementere lokale og nasjonale retningslinjer samt retningslinjer for din egen praksis og foreslå utviklinger og forbedringer av tjenesteleveringen.

 • Levere forbedringsstrategier

  Identifisere rotårsakene til problemer og legge frem forslag til effektive og langsiktige løsninger.

 • Analysere helseproblemer innenfor en gitt befolkningsgruppe

  Effektivt vurdere befolkningsgruppen behov for og problemer med helsetjenester.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Ta opp folkehelsespørsmål

  Fremme sunn praksis og atferd for å sikre at populasjoner holder seg sunne.

 • Vurdere helsetjenester i samfunnet

  Vurdere effektiviteten av helsetjenestene for samfunnet med tanke på å forbedre dem.

 • Lede helsetjenesteendringer

  Identifisere og lede endringer i helsetjenesten som respons på pasientbehov og tjenesteetterspørsel for å sikre kontinuerlig forbedring av kvaliteten på tjenesten.

Source: Sisyphus ODB