Yrke hestepasser

Hestepassere passer på hester og ponnier.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Trening av unghester

  Prinsipper og teknikker i forbindelse med å utdanne unghester i viktige, enkle kroppskontrolløvelser.

 • Biologi

  Vev, celler og funksjoner til plante- og dyreorganismer og deres innbyrdes avhengighet og samspill med hverandre og miljøet.

 • Hesters rasespesifikke atferd

  Atferd og særtrekkene til forskjellige hesteraser.

 • Biosikkerhet

  Være oppmerksom på de allmenne prinsippene for begrepet «biosikkerhet» og særlig regler for forebygging av sykdom som skal gjennomføres i tilfelle av epidemier som setter folkehelsen i fare.

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

Ferdigheter

 • Lære opp unge hester

  Sosialisere unge hester (vaske, sette på krage, sette på bissel, heve føtter osv.), og ta hensyn til hestens og lærerens sikkerhet og velferd.

 • Hjelpe til under dyrefødsel

  Bistå under dyrefødsler, og passe på nyfødt buskap.

 • Kontrollere dyrebevegelser

  Føre, kontrollere eller begrense bevegelsen til et helt eller deler av et dyr eller til en gruppe dyr.

 • Rense hestens ben

  Sørge for at hestens ben er rengjort på riktig måte.

 • Stelle hester

  Stelle hester, herunder rengjøring, innkvartering, klargjøre hester og ponnier for riding, stille og leie hester og ta hensyn til sikkerhetsreglene for hester og mennesker og særlige krav til leide hester, og bruke riktige metoder og utstyr for hestehold.

 • Vedlikeholde gården

  Vedlikeholde gårdsfasiliteter, som gjerder, vannforsyning og driftsbygninger.

 • Vedlikeholde beite

  Sikre at dyr på beitemark eller beite har tilstrekkelig fôr. Treffe tiltak for å ivareta beitemark, for eksempel beite i vekselbruk.

 • Overvåke hygieneprosedyrer på gård

  Sikre at hygieneprosedyrene i landbruket følges, og ta hensyn til reglene for særlige tiltaksområder som for eksempel husdyr, planter, lokale gårdsprodukter, og så videre.

 • Rengjøre staller

  Rengjøre staller for å fjerne alt tilsmusset strø for å hindre at fuktighet og avgasser bygger seg opp, og for å redusere potensielle parasittproblemer.

Source: Sisyphus ODB