Yrke hovedentreprenør, bygg og anlegg

Hovedentreprenører, bygg og anlegg har ansvaret for å levere et byggeprosjekt. De deltar i anbudsprosesser for byggeprosjekter og engasjerer underleverandører for å levere de forskjellige fasene av byggeprosessen fra start til ferdigstillelse. De sikrer at underleverandører holder sin del av avtalen og utfører sin del av arbeidet på byggeplassen, slik at prosjektet kan leveres innen fristen og i henhold til avtalte standarder.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Konstruksjonsproduktregulering

  Forskrift om kvalitetsstandarder for byggevarer anvendt i hele Den europeiske union.

 • Eiendomsmarkedet

  Trendene som gjelder for kjøp, salg eller leie av eiendom, inkludert tomten, bygningene og naturlige ressurser som er en del av eiendommen, kategoriene for boligeiendommer og eiendommer til virksomhetsbruk, der det drives handel med slike eiendommer.

 • Kontraktsrett

  Område med juridiske prinsipper som styrer skriftlige avtaler mellom parter om utveksling av varer eller tjenester, herunder kontraktsregulerte plikter og avslutning.

Ferdigheter

 • Godkjenne entreprenører

  Undersøke og dokumentere forskjellige entreprenører for å fastslå om de overholder forskrifter og standarder med hensyn til sikkerhet, miljø og kvalitet på design, konstruksjon og prøving, osv.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

 • Koordinere bygge- og anleggsvirksomhet

  Koordinere aktiviteter fra flere bygningsarbeidere eller mannskaper for å sikre at de ikke forstyrrer hverandre, og for å sikre at arbeidene blir utført på en riktig måte. Holde seg oppdatert på teamenes framdrift og oppdatere tidsplanen om nødvendig.

 • Overvåke byggeplass

  Holde oversikt over hva som skjer på byggeplassen til enhver tid. Identifisere hvem som er til stede, og hvilket trinn i byggearbeidet hver arbeider befinner seg i.

 • Føre register over arbeidsfremdrift

  Føre register over arbeidet, herunder tidsbruk, feil, funksjonssvikt osv.

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Identifisere kundens mål

  Identifisere motivene til enkeltpersoner som resulterer i formmål på kort, mellomlang og lang sikt.

 • Sikre overholdelse av byggeprosjektsfrist

  Planlegge og overvåke byggeprosessene for å sikre at prosjektet blir fullført innen fristen.

 • Overvåke entreprenørytelse

  Overvåke entreprenørytelse og vurdere om den er i samsvar med den avtalte standarden, og om nødvendig korrigere ytelsen hvis den er for lav.

 • Utføre kvalitetskontroll av design under en kjøring

  Kontrollere og sikre kvaliteten på designresultater under en kjøring.

 • Overvåke parametersamsvar i konstruksjonsprosjekter

  Overvåke fremdriften innen bygg og anlegg og overholdelse av diverse parametere beskrevet i designfasen, f.eks. kvalitet, kostnader, tidslinje og entreprenørens ansvarsområder.

 • Kontrollere konstruksjonssamsvar

  Avgjøre hvorvidt en konstruksjon er i samsvar med lover og forskrifter.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle vilkår, kostnader og andre spesifikasjoner ved en kontrakt, og samtidig sørge for at de samsvarer med juridiske krav og kan håndheves juridisk. Ha overoppsyn med implementeringen av kontrakten, og godta og dokumentere eventuelle endringer.

Source: Sisyphus ODB