Yrke hovedkelner

Hovedkelnere håndterer mat- og drikkeservicen på et serveringssted. De er ansvarlige for kundens opplevelse. Hovedkelnere koordinerer alle handlinger som omfatter kunder, for eksempel å ta imot gjester, ta imot bestillinger, servere mat og drikke og føre tilsyn med økonomiske transaksjoner.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

Ferdigheter

 • Inspisere bordoppsett

  Kontrollere oppdekningen for å sikre riktig bordoppsett, inkludert bestikk og glass.

 • Lagre kjøkkenvarer

  Oppbevare kjøkkenforsyninger for framtidig bruk på en sikker og hygienisk måte i samsvar med retningslinjer.

 • Kontrollere priser på menyen

  Kontrollere menyen for å sikre at prisene er korrekte og oppdaterte.

 • Gi gjester informasjon om menyer for spesielle arrangementer

  Gi gjester anbefalinger om mat og drikke som er tilgjengelige for spesielle arrangementer eller selskaper, på en profesjonell og vennlig måte.

 • Overvåke arbeid for spesielle arrangementer

  Føre tilsyn med aktiviteter under spesielle arrangementer og ta hensyn til bestemte målsettinger, tidsplan, dagsorden, kulturbegrensninger, regler og regelverk.

 • Administrere helse- og sikkerhetsstandarder

  Ha tilsyn med alt personell og alle prosesser for å overholde standarder for helse, sikkerhet og hygiene. Formidle og støtte samordning av disse kravene med selskapets programmer for helse og sikkerhet.

 • Anvende fremmedspråk innen vertskapssektoren

  Bruke beherskelse av fremmedspråk muntlig eller skriftlig i vertskapssektoren for å kommunisere med kolleger, kunder eller gjester.

 • Overvåke matkvalitet

  Overvåke matkvaliteten og mattryggheten til mat som serveres til gjester og kunder i samsvar med næringsmiddelstandardene.

 • Administrere restaurantservice

  Overvåke hele prosessen med å drive en restaurant, som forvaltning av ansatte og mise en place.

 • Håndtere kundeklager

  Håndtere klager og negative tilbakemeldinger fra kunder for å løse problemer og, der det er relevant, sørge for at tjenesten gjenopprettes raskt.

 • Måle kundetilbakemeldinger

  Vurdere kundens kommentarer for å finne ut om kundene er fornøyd eller misfornøyd med produktet eller tjenesten.

 • Lære opp ansatte

  Lede og veilede ansatte gjennom en prosess der de lærer de nødvendige ferdighetene for den mulige jobben. Organisere aktiviteter med sikte på å introdusere arbeidet og systemene eller forbedre ytelsen til enkeltpersoner og grupper i organisatoriske omgivelser.

 • Veilede ansatte

  Opprettholde og forbedre prestasjonen til de ansattes ved å gi enkeltpersoner eller grupper råd om hvordan de kan optimalisere bestemte metoder, ferdigheter eller evner, ved hjelp av tilpassede lærestiler og metoder. Veilede nyansatte og hjelpe dem med å lære seg nye forretningssystemer.

 • Følge med på detaljer vedrørende mat og drikke

  Følge med på alle trinn i utvikling og presentasjon av et kvalitativt produkt.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Planlegge skift

  Planlegge personalets tid og skift i henhold til selskapets behov.

 • Orientere ansatte om dagens meny

  Informere personalet om endringer i menyene slik at de til enhver tid har en god forståelse av rettene, ingrediensene og mulige allergifremkallende stoffer.

 • Overvåke faktureringsprosedyrer

  Føre tilsyn med at faktureringsprosedyren etter at en tjeneste er utført, håndteres på riktig måte.

 • Bistå klienter med spesielle behov

  Hjelpe klienter med spesielle behov med å følge relevante retningslinjer og spesielle standarder. Identifisere deres behov og reagere nøyaktig deretter.

 • Maksimere salgsinntekter

  Øke salgsvolumet og unngå tap ved hjelp av kryssalg, oppsalg eller mersalg.

 • Administrere beholdningsrotasjon

  Overvåke beholdningsnivåer, og være oppmerksom på utløpsdatoer for å redusere tap av beholdning.

 • Overvåke arbeidet til personell i ulike skift

  Føre tilsyn med aktivitetene til de ansatte som jobber i skift, for å sikre kontinuerlig drift.

 • Hilse på gjester

  Ønske gjester velkommen til et bestemt sted på en vennlig måte.

 • Levere kundeservice

  Gi best mulig kundeservice, og påse at kundeservice alltid gis på en profesjonell måte. Hjelpe kunder og deltakere til å føle seg trygge, og støtte spesielle krav.

 • Rekruttere ansatte

  Ansette nytt personale ved å definere arbeidsrollen, avertere, gjennomføre intervjuer og velge personale i henhold til selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

 • Overvåke kundeservice

  Sørge for at alle ansatte leverer utmerket kundeservice i samsvar med selskapets policy.

 • Hjelpe VIP-gjester

  Hjelpe VIP-gjester med personlige bestillinger og forespørsler.

 • Sikre at servise er klart til bruk

  Garantere at tallerkener, bestikk og glass er rene og polerte og i god stand.

 • Planlegge menyer

  Planlegge menyer og ta hensyn til virksomhetens art og stil, tilbakemeldinger fra kundene, kostnadene og hvilke ingredienser som er tilgjengelig.

 • Kontrollere spiserom

  Kontrollere spiserom, herunder gulvet og veggflatene, bord og serveringsstasjoner, og sørge for passende renslighet.

 • Bygge kunderelasjoner

  Bygge et varig og meningsfullt forhold til kunder for at de skal bli fornøyde og trofaste, ved å gi nøyaktig og vennlig rådgivning og bistand, ved å levere produkter og tjenester av høy kvalitet og ved å gi informasjon og service i etterkant av salget.

 • Gjennomføre åpnings- og stengeprosedyrer

  Anvende standard åpnings- og stengeprosedyrer for bar, butikk eller restaurant.

 • Behandle betalinger

  Godta betalinger i form av kontanter, kredittkort og debetkort. Ta seg av refusjoner ved retur, eller administrere tilgodelapper og markedsføringsinstrumenter som bonuskort eller medlemskort. Være oppmerksomhet på sikkerhet og vern av personopplysninger.

 • Kontroll av utgifter

  Overvåke og opprettholde effektive kostnadskontroller, med hensyn til effektivitet, avfall, overtid og personale. Vurdere overskridelser og strebe etter effektivitet og produktivitet.

Source: Sisyphus ODB