Yrke humanitær bistandsrådgiver

Humanitære bistandsrådgivere sikrer strategier for å redusere virkningene av humanitære kriser på nasjonalt og/eller internasjonalt plan. De gir fagfolk råd og støtte i samarbeid med ulike partnere.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Ha lederegenskaper

  Foreslå programprioriteringer og -strategier, og ha evnen til å organisere nasjonale og/eller internasjonale møter.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Arbeide i kriseområder

  Støtte mennesker i sårbare og konfliktrammede miljøer, f.eks. i utviklingsland.

 • Gi humanitær rådgivning

  Forsøke å fastsette eller forbedre menneskers velferd ved å gi råd.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Tåle stress

  Opprettholde en mild psykisk tilstand og effektiv ytelse under press eller ugunstige forhold.

 • Administrere humanitær hjelp

  Planlegge og gi bistand og hjelp for å reagere på humanitære kriser.

 • Identifisere nye problemstillinger i humanitært område

  Gjenkjenne oppståtte problemer og trender på en proaktiv måte på nasjonalt, regionalt eller internasjonalt nivå for å kunne reagere raskt.

Source: Sisyphus ODB