Yrke husdyrpasser

husdyrpasser
Credits: Shutterstock.com

Husdyrpassere passer på dyrs helse og velferd. De passer på avl/produksjon og den daglige omsorg, som fôring og vanning av dyr.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Datastyrte tilførselssystemer

  Virkemåte til de datastyrte systemene som skal brukes som fôring.

 • Agronomiske produksjonsprinsipper

  De teknikker, metoder og prinsipper som gjelder for konvensjonell agronomisk produksjon.

 • Buskapsfôring

  Mat som gis til husdyr i husdyrbruk. 

 • Dyreernæring

  Aspekter av hvordan forskjellige dyrearter blir matet og gitt vann. Ulike typer dyremat, kvalitetskriterier for dyremat og metoder for å mate og gi vann til dyr.

 • Biologi

  Vev, celler og funksjoner til plante- og dyreorganismer og deres innbyrdes avhengighet og samspill med hverandre og miljøet.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde gården

  Vedlikeholde gårdsfasiliteter, som gjerder, vannforsyning og driftsbygninger.

 • Implementere hygieniske tiltak for landbruksutstyr

  Rengjøre og rense melkeutstyr: melketanker, spenekopper og dyrenes jur. Sikre at prosedyrene for hygienisk melkehåndtering følges.

 • Betjene landbruksmaskiner

  Betjene motorisert landbruksutstyr, inkludert traktorer, høypresser, spedere, ploger, slåmaskiner, skurtreskere, jordforflytningsutstyr, lastebiler og vanningsutstyr.

 • Administrere buskapens helse og velferd

  Vurdere helsen til husdyrene dine. Håndtere enhver sykdom eller lidelse, inkludert krav til isolering av husdyr. Planlegge og forvalte en plan for dyrs helse og velferd, inkludert tydelig definerte mål, og rådføre deg med spesialister/rådgivere ved behov. Samarbeide med veterinær og andre spesialistkonsulenter/-rådgivere.

 • Vedlikeholde beite

  Sikre at dyr på beitemark eller beite har tilstrekkelig fôr. Treffe tiltak for å ivareta beitemark, for eksempel beite i vekselbruk.

 • Hjelpe til under dyrefødsel

  Bistå under dyrefødsler, og passe på nyfødt buskap.

 • Vedlikeholde landbruksutstyr

  Bruke olje, fettpistoler og håndverktøy til å smøre, justere og foreta mindre reparasjoner på landbruksutstyr.

 • Kontrollere buskapssykdom

  Kontrollere spredningen av sykdom og parasitter i flokker ved hjelp av vaksinasjon og medisinering og ved å skille ut syke dyr.

 • Avle kveg

  Avle og drive oppdrett av dyr som for eksempel storfe, fjærkre og honningbier. Bruke godkjent avlspraksis for å arbeide for kontinuerlig forbedring av buskapen.

Source: Sisyphus ODB