Yrke husvakt

Husvakter flytter inn i huset til arbeidsgiverne sine for å sørge for sikkerheten på eiendommen under fraværet. De overvåker inngangspartier og forhindrer at uvedkommende kommer inn i huset, kontrollerer tilstanden på anlegget, for eksempel rør og oppvarming, og kontakter reparatører om nødvendig. Husvakter kan også utføre enkel rengjøring, videresende post og betale regninger.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Formidle meldinger til folk

  Motta, behandle, og videresende meldinger til personer fra telefon, faks, post og e-post.

 • Registrere informasjon om ankomster og avganger

  Skrive ned informasjon om besøkende, gjester eller ansatte, for eksempel identitet, selskapet de representerer, og tidspunkt for når de kommer og drar.

 • Hente post

  Tømme postkassen jevnlig, sortere posten basert på viktighet og håndtere hastepost.

 • Vise ansvar

  Ta ansvar og være ansvarlig for profesjonelle beslutninger som du eller andre tar som del av en jobb eller rolle.

 • Overvåke byggsikkerhet

  Regelmessig kontrollere at bygningens dører, vinduer og låser er korrekt lukket, og forebygge ulykker.

 • Følge skriftlige instruksjoner

  Følge skriftlige instruksjoner for å utføre en oppgave eller gjennomføre en trinnvis framgangsmåte.

 • Fremme menneskerettigheter

  Fremme og respektere menneskerettigheter og mangfold i lys av de fysiske, psykologiske, spirituelle og sosiale behovene hos selvstendige personer, og ta hensyn til deres meninger, tro og verdier og internasjonale og nasjonale etiske retningslinjer samt de etiske konsekvensene av levering av helsetjenester, og sikre retten til personvern og respektere taushetsplikten når det gjelder opplysninger i forbindelse med helsetjenester.

 • Sørge for sikkerhet for privat eiendom

  Passe på at porter og dører er låst, vinduer er lukket og alarmsystemer er aktive, for å forebygge innbrudd og tyveri.

 • Forstå instruksjoner

  Kunne forstå muntlige og skriftlige instruksjoner.

Source: Sisyphus ODB