Yrke hydrogeolog

Hydrogeologer i gruvedrift studerer distribusjon, kvalitet og flyt av vann for å holde gruven i drift fri for sjenerende vann og for å sikre tilstrekkelig tilførsel av prosessvann. De leverer og evaluerer informasjon som vil beskytte grunn- og overflatevann mot kontaminering.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Geologi

  Fast jord, steintyper, strukturer og prosessene som har endret dem.

 • Geografiske informasjonssystemer

  Verktøy som er involvert i geografisk kartlegging og posisjonering, som GPS (global posisjoneringsystem), GIS (geografiske informasjonssystemer) og RS (fjernmåling).

Ferdigheter

 • Lage temakart

  Bruke ulike teknikker, som for eksempel kloropletkart og dasymetriske kart, til å lage temakart med utgangspunkt i stedsspesifikk informasjon ved hjelp av programvare.

 • Vurdere grunnvannsrelatert miljøpåvirkning

  Estimere miljøbelastningen fra grunnvannsuthenting og -vannforvaltning.

 • Forberede tekniske rapporter

  Utarbeide tekniske rapporter som beskriver resultatene og prosessene for vitenskapelig eller teknisk forskning, eller vurderer framdriften av denne. Disse rapportene hjelper forskere med å holde seg oppdatert på nye funn.

 • Modellere grunnvannsflyt

  Modellere grunnvannsflyt; analysere grunnvannets temperatur og egenskaper; identifisere geologiske formasjoner og menneskeskapte påvirkningsfaktorer.

 • Analysere ulike typer vann

  Utforme borehull; teste og analysere overflatevann og grunnvann.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Vurdere virkningen av industrivirksomhet

  Analysere data for å anslå virkningen av industriell virksomhet på ressurstilgang og grunnvannskvalitet.

 • Studere grunnvann

  Forberede og gjennomføre feltundersøkelser for å fastslå kvaliteten på grunnvannet. Analysere og tolke kart, modeller og geografiske data. Lage et bilde av et områdes grunnvann og jordforurensning. Sende rapporter om utfordringer med grunnvannet ved deponier, for eksempel forurensning av området som følge av kullforbrenningsprodukter.

 • Opprette GIS-rapporter

  Bruke relevante geografiske informasjonssystemer for å utarbeide rapporter og kart basert på geospatial informasjon, ved bruk av GIS-programvare.

 • Identifisere GIS-problemer

  Se nærmere på GIS-problemer som krever særlig oppmerksomhet. Rapportere om disse problemene og utviklingen av dem regelmessig.

 • Samarbeide med industrifagfolk

  Etablere relasjoner til ingeniører, geologer, hydrologer og hydrogeologer, og andre industrifagfolk.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

Source: Sisyphus ODB