Yrke idrettsterapeut

Idrettsterapeuter planlegger og fører tilsyn med rehabiliteringsøvelser for enkeltpersoner og grupper. De jobber med individer som har kroniske helseproblemer eller høy risiko for å utvikle slike. De kommuniserer med medisinsk fagpersonell og helsepersonell om deltakernes tilstand ved å bruke riktig medisinsk terminologi og med en forståelse av standardalternativer for behandling for individets tilstand. Idrettsterapeuter har en helhetlig tilnærming til velvære hos sine klienter og gir blant annet råd om livsstil, mat og tidsstyring. De har ikke medisinsk bakgrunn og trenger ikke å ha medisinske kvalifikasjoner.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Administrere treningskommunikasjon

  Sørge for god kommunikasjon med instruktører og medisinsk personell og føre register over administrative filer.

 • Ivareta fitnesskunder under kontrollerte helsemessige forhold

  Anerkjenne standarder og faglige begrensninger ved arbeid med sårbare kunder. Følge med på utviklingen i bransjen.

 • Motivere fitnesskunder

  Samhandle på en positiv måte og motivere kundene til å delta i regelmessig fysisk aktivitet og bidra til å fremme fitnessøvelser som en del av en sunn livsstil.

 • Innhente kundens fitnessinformasjon

  Samle inn fitnessinformasjon om enkeltkunder; identifisere kundeinformasjon som skal samles inn, og informere kunder om korrekte prosedyrer, protokoller og risiko før fysisk vurdering og trening.

 • Foreskrive øvelser

  Tilby en rekke treningsprogrammer i henhold til kundenes behov ved hjelp av prinsipper for treningsprogrammering.

 • Integrere prinsipper for trening

  Bruke komponenter fra helserelatert trening til å utforme individuelle programmer tilpasset kundens evner, behov, livsstil og treningspreferanser.

 • Identifisere helsemessige mål

  Identifisere kundens motiver og fastsette kortsiktige, mellomlangsiktige og langsiktige helsemessige mål. Koordinere innsats med helsepersonell, som kan være en del av gruppen og gi råd om treningstiltak.

 • Foreskrive øvelser for kontrollerte helsemessige forhold

  Lage en rekke målrettede treningsprogrammer ved å anvende prinsipper for utarbeidelse av treningsprogrammer.

 • Demonstrere profesjonell holdning til kunder

  Utvise ansvar og aktsomhetsplikt overfor kunder, noe som innebærer kommunikasjonsferdigheter og fokus på kundepleie.

 • Informere kunder om fordeler ved sunn livsstil

  Gi nøyaktig informasjon om hvor viktig fysisk aktivitet er, og stimulere mosjonister med regulerte helsetilstander til å anta og opprettholde en sunn livsstil. Underrette kunder om prinsipper for ernæring og vektkontroll.

 • Gjennomføre vurdering av treningsrisiko

  Gjennomføre hensiktsmessige tester og funksjonelle og fysiske egnethetsvurderinger med kunder, inkludert en screening og en risikostratifisering (med anerkjente protokoller og metoder), for kunder som er i faresonen eller har identifiserte helsetilstander. Opplysningene og funnene må analyseres.

 • Tilpasse treningsøvelser

  Foreslå relevante tilpasninger eller alternative treningsøvelser basert på hver enkelt kundes behov, og gi deltakerne råd om intensitet og hvordan de kan oppnå personlig fremgang og resultater.

 • Sørge for at treningsmiljøet er sikkert

  Velge det riktige treningsmiljøet og vurdere risikoer for å sikre at det gir sikre, rene og vennlige omgivelser, og at det vil være den beste bruken av miljøet der kundene trener.

 • Forberede treningsøkt

  Klargjøre utstyr og fasiliteter for økten i overensstemmelse med bransjespesifikke og nasjonale retningslinjer for normale driftsprosedyrer og planlegge timinger og sekvenser for økten.

 • Integrere treningsvitenskap i utformingen av programmet

  Utforme bevegelser og øvelser i henhold til funksjonene i muskelskjelettsystemet og biomekaniske konsepter. Utvikle programmet i henhold til fysiologiske konsepter, kardiorespiratoriske systemer og energisystemer.  

 • Viser profesjonelt ansvar

  Sikre at andre arbeidstakere og kunder blir behandlet med respekt, og at det alltid finnes relevant ansvarsforsikring.

Source: Sisyphus ODB