Yrke idriftsettelsesingeniør

Idriftsettelsesingeniører har tilsyn med sluttfasene av et prosjekt når systemer skal installeres og testes. De undersøker at utstyr, installasjoner og anlegg fungerer i henhold til krav og spesifikasjoner. De utfører nødvendige kontroller og gir godkjenning til å ferdigstille prosjektet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetssikringsprosedyrer

  Prosedyrer for å inspisere et produkt eller system for å sikre at det er i henhold til spesifikasjoner og krav.

 • Sikkerhetsteknikk

  Ingeniørteknikkfaget som brukes til å sikre at systemer, maskiner og utstyr fungerer i samsvar med de fastsatte sikkerhetsstandarder og lover, som miljølovgivning.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Prosjektigangkjøring

  Overvåke riktig funksjon av systemer, bygninger eller anlegg i sluttfasen før igangsetting.

Ferdigheter

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Samarbeide med ingeniører

  Arbeide tett og kommunisere med ingeniører i forbindelse med design eller nye produkter.

 • Bruke testingutstyr

  Bruke utstyr til testing av ytelse og drift av maskiner.

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

 • Kontrollere systemparametere i forhold til referanseverdier

  Sørge for at de målbare faktorene som definerer driften av et system tilsvarer det som er fastsatt på forhånd.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Sikre oppfyllelse av lovpålagte krav

  Sikre at alle lovfestede krav oppfylles.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Gjennomføre kvalitetskontrollanalyse

  Utføre inspeksjoner og tester av tjenester, prosesser eller produkter for å vurdere kvaliteten.

 • Samarbeide med kvalitetssikringsparter

  Samarbeide tett med den relevante involverte kvalitetssikrings- eller vurderingsparten.

 • Teste ytelsen til kraftverk

  Analysere kraftverkets ytelse ved å betjene anlegget ved høyeste produksjon i et fastsatt tidsrom, slik at ytelsen kan garanteres, og at kravene til juridisk kvalitet kan kontrolleres.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Analysere testdata

  Tolke og analysere data som samles inn under testing for å danne konklusjoner, ny innsikt eller løsninger.

 • Bruke måleinstrumenter

  Bruke ulike måleinstrumenter avhengig av eiendommen som skal måles. Bruke ulike instrumenter for måling av lengde, areal, volum, hastighet, energi, kraft og annet.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

Source: Sisyphus ODB