Yrke illustratør

Illustratører gir en visuell representasjon av innholdet i en tekst eller idé. Illustrasjoner kan bidra til å forklare vanskelige konsepter eller gjenstander som er vanskelig å beskrive med tekst. Illustratører kan arbeide for bøker, magasiner, tidsskrifter, tegneserieblader og andre publikasjoner.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

 • åndsrett

  Forskrifter som regulerer settet av rettigheter som skal verne produkter mot ulovlig krenkelse.

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

 • Kunsthistorie

  Historien om kunst og kunstnere, de kunstneriske trendene gjennom århundrer og samtidige evolusjoner.

 • Grafisk design

  Teknikker for å skape en visuell framstilling av ideer og meldinger.

Ferdigheter

 • Følge en oppsummering

  Tolke og oppfylle krav og forventninger, som drøftet og avtalt med kundene.

 • Sikre visuell kvalitet på settet

  Inspisere og endre landskapet og sett-utformingen for å sikre at den visuelle kvaliteten er optimal med hensyn til begrensninger knyttet til tid, budsjett og arbeidskraft.

 • Konsultere med redaktør

  Konsultere redaktøren av en bok, et blad, et tidsskrift eller andre publikasjoner angående forventninger, krav og fremgang.

 • Tolke illustrasjonsbehov

  Kommunisere med kunder, redaktører og forfattere for å tolke og fullt ut forstå deres faglige behov.

 • Samle inn referansemateriale for kunstverk

  Samle inn prøver av materialet som forventes å brukes i opprettelsesprosessen, spesielt dersom det ønskede kunstverket nødvendiggjør inngrep fra kvalifiserte arbeidere eller bestemte produksjonsprosesser.

 • Analysere tekster som skal illustreres

  Analyse tekster som skal illustreres; undersøke og sjekke kilder.

 • Følge arbeidsplanen/-timeplanen

  Administrere rekkefølgen på aktiviteter for å gjennomføre arbeid i henhold til avtalte frister ved å følge en arbeids/-timeplan.

 • Konsultere med forretningskunder

  Kommunisere med kunder ved en bedrift eller et bedriftsprosjekt for å innføre nye ideer, få tilbakemeldinger og finne løsninger på problemer.

 • Velge illustrasjonsstiler

  Velge passende stil, medium og teknikk for illustrasjoner i tråd med behovene i prosjektet og etter kundens anmodning.

 • Kontekstualisere kunstnerisk arbeid

  Identifisere innvirkninger og plassere verket ditt innenfor en spesifikk trend som kan være av kunstnerisk, estetisk eller filosofisk art. Analysere utviklingen av kunstneriske trender, rådføre seg med eksperter på området, delta på arrangementer og så videre.

 • Ferdigstille prosjekt innenfor budsjett

  Sørge for å holde seg innenfor budsjettet. Tilpasse arbeid og materialer til budsjettet.

Source: Sisyphus ODB