Yrke import- / eksportspesialist innen levende dyr

Import-/eksportspesialister innen levende dyr har og bruker dyp kunnskap om import- og eksportvarer, herunder tollklarering og dokumentasjon.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Beskyttelsestiltak mot introduksjon av organismer

  De nasjonale og internasjonale vernetiltakene mot innføring av organismer, f.eks. rådsdirektiv 2000/29/EF, om vernetiltak mot innføring av organismer som er skadelige for planter eller planteprodukter inn i samfunnet og spredning av dem i samfunnet.

 • Internasjonale bestemmelser for import/eksport

  Kjenne til prinsippene som gjelder for import og eksport av produkter og utstyr, handelsbegrensninger, helse- og sikkerhetstiltak, lisenser, osv.

 • Levende animalske produkter

  De levende animalske produkter som selges, deres særpreg samt krav i lover og forskrifter.

 • Internasjonale kommersielle transaksjonsregler

  Forhåndsdefinerte kommersielle vilkår som brukes i internasjonale kommersielle transaksjoner som fastsetter klare oppgaver, kostnader og risikoer i forbindelse med levering av varer og tjenester.

 • Generelle prinsipper i næringsmiddelregelverket

  De nasjonale og internasjonale rettsreglene og kravene som gjelder i nærings- og nytelsesmiddelindustrien.

 • Embargoforskrifter

  De nasjonale, internasjonale og utenlandske sanksjoner og embargoforskrifter, f.eks. rådsforordning (EU) nr. 961/2010.

 • Dyrehelseregler for distribusjon av produkter av animalsk opprinnelse

  Typer nasjonale og internasjonale dyrehelseregler som styrer distribusjon og innførsel av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på menneskelig forbruk, f.eks. direktiv 2002/99/EF.

Ferdigheter

 • Håndtere anbud fra potensielle befraktere

  Evaluere anbud på frakt og tjenester fra potensielle transportører på markedet.

 • Snakke ulike språk

  Mestre fremmedspråk for å kunne kommunisere på ett eller flere fremmedspråk.

 • Anvende konflikthåndtering

  Ta eierskap til håndteringen av alle klager og tvister mens du utviser empati og forståelse for å oppnå en løsning. Å være fullstendig klar over alle protokoller og prosedyrer for samfunnsansvar og å kunne håndtere en situasjon med et gamblingproblem på en profesjonell måte med modenhet og empati.

 • Utarbeide kommersiell dokumentasjon for import og eksport

  Organisere fullføringen av offisielle dokumenter, for eksempel remburser, forsendelsesordrer og opprinnelsesattester.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Håndtere transportører

  Organisere transportsystemet som et produkt sendes til en kjøper gjennom, og som et produkt anskaffes fra en leverandør gjennom, inkludert tollbehandling.

 • Overvåke godslevering

  Følge opp den logistiske organiseringen av produkter; sørge for at produkter har blitt transportert på rett måte og i rett tid.

 • Kommunisere med forsendelsesspeditører

  Opprettholde en god kommunikasjonsflyt med avsender og forsendelsesspeditører, som sørger for riktig levering og distribusjon av gods.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Kontrollere tolletterlevelse

  Gjennomføre og overvåke overholdelsen av import- og eksportkrav for å unngå tollkrav, avbrudd i forsyningskjeden og økte samlede kostnader.

 • Opparbeide gode relasjoner med mennesker fra ulike kulturelle bakgrunner

  Forstå og opparbeide gode relasjoner med mennesker fra ulike kulturer, land, og ideologier, uten fordommer og uten å være forutinntatt.

 • Administrere multimodal logistikk

  Administrere strømmen av produkter ved hjelp av flere transportmidler.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Anvende importstrategier

  Følge og implementere strategier for import i henhold til selskapets størrelse, typen produkter, tilgjengelig ekspertise og forretningsvilkår på internasjonale markeder. Disse strategiene omfatter prosedyremessige og strategiske spørsmål, og innebærer bruk av tollbyråer eller -meglere.

 • Anvende eksportstrategier

  Følge og implementere strategier ut fra størrelsen på selskapet og mulige fordeler på det internasjonale markedet. Sette mål for eksport av produkter eller varer til markedet for å minimere risikoen for potensielle kjøpere.

 • Planlegge transportoperasjoner

  Planlegge mobilitet og transport for ulike avdelinger, for å oppnå best mulig bevegelse av utstyr og materialer. Forhandle frem de best mulige leveringsprisene; sammenligne forskjellige tilbud og velge det mest pålitelige og kostnadseffektive tilbudet.

 • Fremme krav til forsikringsselskaper

  Sende inn et faktuelt krav til et forsikringsselskap hvis det oppstår et situasjon som dekkes av en forsikring.

Source: Sisyphus ODB