Yrke import- / eksportspesialist

Import-/eksportspesialister har og bruker dyp kunnskap om import- og eksportvarer, herunder tollklarering og dokumentasjon. De fortoller varer som krysser grensen, informerer kunder om tollavgifter og gir råd om tvister knyttet til tollovgivningen. De klargjør dokumentene som er nødvendige, og sikrer at disse leveres til tollmyndighetene. De kontrollerer og behandler avgift, og sørger for at betaling av merverdiavgift gjøres på riktig måte.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Merverdiavgiftslov

  Skatter på kjøp av varer og lovgivningen som regulerer denne virksomheten.

 • Internasjonale kommersielle transaksjonsregler

  Forhåndsdefinerte kommersielle vilkår som brukes i internasjonale kommersielle transaksjoner som fastsetter klare oppgaver, kostnader og risikoer i forbindelse med levering av varer og tjenester.

 • Embargoforskrifter

  De nasjonale, internasjonale og utenlandske sanksjoner og embargoforskrifter, f.eks. rådsforordning (EU) nr. 961/2010.

 • Internasjonale bestemmelser for import/eksport

  Kjenne til prinsippene som gjelder for import og eksport av produkter og utstyr, handelsbegrensninger, helse- og sikkerhetstiltak, lisenser, osv.

Ferdigheter

 • Ordne tollinspeksjon

  Kontakte tollmyndigheter for å la dem inspisere import eller eksport av varer. Sikre at hver forsendelse har riktig dokumentasjon og er i samsvar med lovverk og forskrifter.

 • Administrere import- og eksportlisenser

  Sikre effektiv utstedelse av tillatelser og lisenser ved import og eksport.

 • Planlegge transportoperasjoner

  Planlegge mobilitet og transport for ulike avdelinger, for å oppnå best mulig bevegelse av utstyr og materialer. Forhandle frem de best mulige leveringsprisene; sammenligne forskjellige tilbud og velge det mest pålitelige og kostnadseffektive tilbudet.

 • Håndtere transportører

  Organisere transportsystemet som et produkt sendes til en kjøper gjennom, og som et produkt anskaffes fra en leverandør gjennom, inkludert tollbehandling.

 • Anvende konflikthåndtering

  Ta eierskap til håndteringen av alle klager og tvister mens du utviser empati og forståelse for å oppnå en løsning. Å være fullstendig klar over alle protokoller og prosedyrer for samfunnsansvar og å kunne håndtere en situasjon med et gamblingproblem på en profesjonell måte med modenhet og empati.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Snakke ulike språk

  Mestre fremmedspråk for å kunne kommunisere på ett eller flere fremmedspråk.

 • Kommunisere med forsendelsesspeditører

  Opprettholde en god kommunikasjonsflyt med avsender og forsendelsesspeditører, som sørger for riktig levering og distribusjon av gods.

 • Administrere multimodal logistikk

  Administrere strømmen av produkter ved hjelp av flere transportmidler.

 • Utføre kontorarbeid

  Utføre administrative oppgaver som registrering, rapportskriving og postkorrespondanse.

 • Opparbeide gode relasjoner med mennesker fra ulike kulturelle bakgrunner

  Forstå og opparbeide gode relasjoner med mennesker fra ulike kulturer, land, og ideologier, uten fordommer og uten å være forutinntatt.

 • Håndtere anbud fra potensielle befraktere

  Evaluere anbud på frakt og tjenester fra potensielle transportører på markedet.

 • Fremme krav til forsikringsselskaper

  Sende inn et faktuelt krav til et forsikringsselskap hvis det oppstår et situasjon som dekkes av en forsikring.

 • Anvende importstrategier

  Følge og implementere strategier for import i henhold til selskapets størrelse, typen produkter, tilgjengelig ekspertise og forretningsvilkår på internasjonale markeder. Disse strategiene omfatter prosedyremessige og strategiske spørsmål, og innebærer bruk av tollbyråer eller -meglere.

 • Ordne tolldokumenter

  Sørge for at varer har den dokumentasjonen og informasjonen de trenger for å gå gjennom tollen.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Overvåke godslevering

  Følge opp den logistiske organiseringen av produkter; sørge for at produkter har blitt transportert på rett måte og i rett tid.

 • Utarbeide kommersiell dokumentasjon for import og eksport

  Organisere fullføringen av offisielle dokumenter, for eksempel remburser, forsendelsesordrer og opprinnelsesattester.

 • Kontrollere tolletterlevelse

  Gjennomføre og overvåke overholdelsen av import- og eksportkrav for å unngå tollkrav, avbrudd i forsyningskjeden og økte samlede kostnader.

 • Søke om refusjon

  Sende henvendelser til leverandøren om retur, bytte eller refusjon av varer.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Anvende eksportstrategier

  Følge og implementere strategier ut fra størrelsen på selskapet og mulige fordeler på det internasjonale markedet. Sette mål for eksport av produkter eller varer til markedet for å minimere risikoen for potensielle kjøpere.

Source: Sisyphus ODB