Yrke industriell legemiddelutvikler

Industrielle legemiddelutviklere deltar i forskning og utvikling av legemidler. De utvikler nye legemidler, utfører tester, sikrer kvalitet og sørger for at legemidler overholder regelverket.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Toksikologi

  Negative virkninger av kjemikalier på levende organismer, deres dose og eksponering.

 • Mikrobiologi-bakteriologi

  Mikrobiologi-bakteriologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Uorganisk kjemi

  Kjemien til stoffer som ikke inneholder hydrokarbonradikaler.

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

 • Farmasøytisk teknologi

  Farmasøytisk teknologi er den grenen av farmasi som omhandler teknologisk design, utvikling, produksjon og evaluering av legemidler og medisinske produkter.

 • Farmakoterapi

  Bruke legemidler som brukes til behandling av sykdommer i forhold til kirurgisk behandling.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Farmakokinetikk

  Kroppens interaksjon med et bestemt legemiddel etter tilførsel, mekanismene for opptak og fordeling av stoffet og stoffets kjemiske endringer i kroppen.

 • Farmakognosi

  Fysiske, kjemiske, biokjemiske og biologiske egenskaper ved legemidler som har naturlige kilder som opprinnelse.

 • Organisk kjemi

  Kjemien til forbindelser og stoffer som inneholder karbon.

 • Farmasilov

  Juridiske og andre krav knyttet til utøvelse av apotekvirksomhet.

 • Farmasøytisk kjemi

  De kjemiske aspektene ved identifikasjon og syntetisk endring av kjemiske enheter slik de er knyttet til terapeutisk bruk. Måten ulike kjemikalier påvirker biologiske systemer på, og hvordan de kan integreres i utviklingen av legemidler.

Ferdigheter

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

Source: Sisyphus ODB