Yrke industriingeniør, lærvarer

Industriingeniører, lærvarer analyserer produkttekniske spesifikasjoner, fastsetter operasjoner i produksjonen og rekkefølgen på dem, forbedrer arbeidsmetoder og beregner operative tider ved hjelp av tidsmålingsteknikker. De tilordner menneskelige og teknologiske ressurser til hver operasjon og definerer arbeidsfordeling i henhold til produksjonskapasitet. Alle deres aktiviteter og oppgaver har som formål å maksimalisere produktiviteten, redusere produksjonskostnadene og ivareta produktets funksjonalitet og kvalitet og kundetilfredsheten.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lærvarekomponenter

  De ulike prosedyrene og metodene for bearbeiding av lærmaterialer og lærvarer, som produserbarhet og egnethet.  

 • Produksjonsprosesser for lærvarer

  Prosesser, teknologi og maskiner som er involvert i produksjonen av lærvarer.  

 • Lærvarematerialer

  Det brede spekteret av materialer som brukes i produksjon av skinnvarer: lær, skinnerstatninger (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil, osv. Måten å skille mellom forskjellige materialer på ut fra deres egenskaper, fordeler og begrensninger.

 • Lærvarekvalitet

  Kvalitetsspesifikasjonene til materialer, prosesser og ferdige produkter, de vanligste manglene til lær, prosedyrer for rask prøving, prosedyrer for laboratorieundersøkelser og standarder samt egnet utstyr for kvalitetskontroll. 

Ferdigheter

 • Beregne produktiviteten til produksjon av fottøy og lærvarer

  Analysere produksjonskapasiteten for skotøy og skinnprodukter og samle inn informasjon om menneskelige og teknologiske ressurser. Følge produksjonsprosessen og justere arbeidsmetodene og driftstiden i samsvar med den tekniske spesifikasjonen for modellen, menneskelige ressurser og utstyr. Optimalisere produksjonen og øke produktiviteten.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Redusere miljøpåvirkningen av fottøyproduksjon

  Vurdere miljøbelastningen av fottøyproduksjon og redusere miljørisikoene til et minimum. Redusere miljøskadelige arbeidspraksiser i ulike ledd av fottøyproduksjonen.

 • Bruke IT-verktøy

  Bruke datamaskiner, datanettverk og annen informasjonsteknologi og annet utstyr til lagring, henting, overføring og manipulering av data i forbindelse med en virksomhet eller bedrift.

 • Måle arbeidstiden i fottøy- og lærvareproduksjon

  Beregne og etablere operative tider i fottøy- og lærvareproduksjon, ved hjelp av ulike metoder og teknikker. Sammenligne produksjonstider med estimater.

 • Anvende metoder for fottøy- og lærvareproduksjon

  Utarbeide tekniske spesifikasjoner som tegninger, kort og ark for trinnene i produksjonsprosessen for skotøy og lærvarer. Analysere de tekniske arkene og definere arbeidsmetodene. Angi driftssekvenser og fordele arbeidet for produksjonen av hver enkelt modell.

 • Planlegge lærvareproduksjon

  Utforme en produksjonsprosess for hver lærvaremodell. Planlegge produksjonsstadier og -handlinger. Planlegge bruk av materialer og skinnkomponenter. Velge maskiner og utstyr. Planlegge arbeidsstyrken. Beregne direkte og indirekte kostnader knyttet til produksjonen. Planlegge vedlikehold av maskiner og utstyr.

 • Formidle kommersielle og tekniske problemer på fremmedspråk

  Snakke ett eller flere fremmedspråk for å formidle kommersielle og tekniske spørsmål til ulike leverandører og kunder.

Source: Sisyphus ODB