Yrke industriingeniør, lærvarer

Industriingeniører, lærvarer analyserer produkttekniske spesifikasjoner, fastsetter operasjoner i produksjonen og rekkefølgen på dem, forbedrer arbeidsmetoder og beregner operative tider ved hjelp av tidsmålingsteknikker. De tilordner menneskelige og teknologiske ressurser til hver operasjon og definerer arbeidsfordeling i henhold til produksjonskapasitet. Alle deres aktiviteter og oppgaver har som formål å maksimalisere produktiviteten, redusere produksjonskostnadene og ivareta produktets funksjonalitet og kvalitet og kundetilfredsheten.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lærvarekomponenter

  De ulike prosedyrene og metodene for bearbeiding av lærmaterialer og lærvarer, som produserbarhet og egnethet.  

 • Produksjonsprosesser for lærvarer

  Prosesser, teknologi og maskiner som er involvert i produksjonen av lærvarer.  

 • Lærvarematerialer

  Det brede spekteret av materialer som brukes i produksjon av skinnvarer: lær, skinnerstatninger (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil, osv. Måten å skille mellom forskjellige materialer på ut fra deres egenskaper, fordeler og begrensninger.

 • Lærvarekvalitet

  Kvalitetsspesifikasjonene til materialer, prosesser og ferdige produkter, de vanligste manglene til lær, prosedyrer for rask prøving, prosedyrer for laboratorieundersøkelser og standarder samt egnet utstyr for kvalitetskontroll. 

Ferdigheter

 • Beregne produktiviteten til produksjon av fottøy og lærvarer

  Analysere produksjonskapasiteten for skotøy og skinnprodukter og samle inn informasjon om menneskelige og teknologiske ressurser. Følge produksjonsprosessen og justere arbeidsmetodene og driftstiden i samsvar med den tekniske spesifikasjonen for modellen, menneskelige ressurser og utstyr. Optimalisere produksjonen og øke produktiviteten.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Redusere miljøpåvirkningen av fottøyproduksjon

  Vurdere miljøbelastningen av fottøyproduksjon og redusere miljørisikoene til et minimum. Redusere miljøskadelige arbeidspraksiser i ulike ledd av fottøyproduksjonen.

 • Bruke IT-verktøy

  Bruke datamaskiner, datanettverk og annen informasjonsteknologi og annet utstyr til lagring, henting, overføring og manipulering av data i forbindelse med en virksomhet eller bedrift.

 • Måle arbeidstiden i fottøy- og lærvareproduksjon

  Beregne og etablere operative tider i fottøy- og lærvareproduksjon, ved hjelp av ulike metoder og teknikker. Sammenligne produksjonstider med estimater.

 • Anvende metoder for fottøy- og lærvareproduksjon

  Utarbeide tekniske spesifikasjoner som tegninger, kort og ark for trinnene i produksjonsprosessen for skotøy og lærvarer. Analysere de tekniske arkene og definere arbeidsmetodene. Angi driftssekvenser og fordele arbeidet for produksjonen av hver enkelt modell.

 • Planlegge lærvareproduksjon

  Utforme en produksjonsprosess for hver lærvaremodell. Planlegge produksjonsstadier og -handlinger. Planlegge bruk av materialer og skinnkomponenter. Velge maskiner og utstyr. Planlegge arbeidsstyrken. Beregne direkte og indirekte kostnader knyttet til produksjonen. Planlegge vedlikehold av maskiner og utstyr.

 • Formidle kommersielle og tekniske problemer på fremmedspråk

  Snakke ett eller flere fremmedspråk for å formidle kommersielle og tekniske spørsmål til ulike leverandører og kunder.

Source: Sisyphus ODB