Yrke industrikokk

Industrikokker lager nye matdesigner og oppskrifter. De tilbereder, måler og blander ingredienser for å tilberede matvarer. De kontrollerer og justerer temperaturer, overvåker tilberedningsprosessen, tildeler spesifikke bakeoppgaver og leder arbeidere i oppgaveutførelsen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kombinasjon av teksturer

  Kombinasjon av teksturer for nye oppskrifter eller produkter.

 • Kombinasjon av smaker

  Det store spekteret av kombinasjoner av smaker for å utvikle nye oppskrifter eller produkter.

 • Matoppbevaring

  De vilkår og metoder som er nødvendige for å oppbevare næringsmidler med henblikk på å forhindre at de blir dårlige, idet det tas hensyn til fuktighet, lys, temperatur og andre miljøfaktorer.

 • Matvarers funksjonelle egenskaper

  Struktur, kvalitet, ernæringsmessig verdi og/eller aksepten av et næringsmiddel. En matfunksjonell egenskap bestemmes av en matvares fysiske, kjemiske og/eller organoleptiske egenskaper. Eksempler på en funksjonell egenskap kan omfatte løselighet, absorpsjon, vannretensjon, skummeevne, elastisitet og absorptiv kapasitet for fettstoffer og fremmedlegemer.

 • Matallergier

  Hvilke typer matallergi innenfor sektoren, hvilke stoffer som utløser allergier, og hvordan de kan erstattes eller fjernes (om mulig).

Ferdigheter

 • Bruke flammehåndteringsforskrifter

  Overholde lover og organisatoriske regler for sikker oppbevaring og bruk av antennelige materialer.

 • Administrere ingredienser i matproduksjon

  Tilsette ingredienser i riktige mengder i henhold til oppskriften og måten de skal tilsettes på.

 • Blande matingredienser

  Blande eller kultivere ingredienser for å lage reagerende midler eller produsere mat- eller drikkeprodukter og utføre analysen som følger med.

 • Forske på nye ingredienser

  Vurdere nye matingredienser ved å utføre forskningsaktiviteter for å utvikle eller forbedre matvarer.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Forske på nye matlagingsmetoder

  Vurdere nye tilberedningsmetoder ved å gjennomgå forskningsaktiviteter for å utvikle eller forbedre matteknologiske prosesser.

 • Undersøke produksjonsprøver

  Undersøke produksjonsprøver visuelt eller manuelt for å verifisere egenskaper som klarhet, renslighet, konsistens, fuktighet og tekstur.

 • Håndtere kjøkkenutstyr i henhold til kravene

  Kjenne til og kunne håndtere diverse kjøkkenredskaper og -utstyr. Velge riktig redskap for formålet og råvaren. Renskjære, skrelle og skive opp produkter med kniver, skrellere eller kutteredskaper for mat.

 • Bake varer

  Utføre alle oppgaver innenfor baking, som klargjøring av ovn og plassering av produkt til bakverkene tas ut.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Følge hygieniske prosedyrer under matbehandling

  Sikre rent arbeid i samsvar med hygienestandarder i næringsmiddelindustrien.

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Vedlikeholde skjæreutstyr

  Utføre vedlikehold av skjæreutstyr (kniver, kuttere og andre elementer).

 • Utføre elting av matvarer

  Utføre alle typer elting av råstoffer, halvferdige produkter og matvarer.

 • Anvende konserveringsbehandlinger

  Bruke vanlige behandlinger for å bevare produktegenskapene til mat, som tar vare på utseende, lukt og smak.

 • Vedlikeholde matvarespesifikasjoner

  Bevare, vurdere og evaluere eksisterende matspesifikasjoner som oppskrifter.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

 • Sikre sanering

  Holde arbeidsområder og utstyr fritt for skitt, infeksjoner og sykdommer ved å fjerne avfall og søppel og sørge for tilstrekkelig rengjøring.

 • Arbeide i henhold til oppskrift

  Utføre oppgaver innen matlaging etter en oppskrift eller spesifikasjon for å ivareta ingrediensenes kvalitet og sørge for at oppskriften følges nøye. Velge de riktige ingrediensene for å følge oppskriften, med utgangspunkt i aktuell situasjon.

 • Analysere trender i næringsmiddelindustrien

  Analysere trender i næringsmiddelindustrien knyttet til kundenes preferanse. Undersøke nøkkelmarkeder basert på både produkttype og geografi samt teknologiske forbedringer i bransjen.

 • Føre inventarliste over varer i produksjon

  Føre inventarliste over varer, uavhengig av om de er på forstadiet (altså råmaterialer), mellomstadiet eller sluttstadiet (altså ferdige produkter). Telle varer og lagre dem for etterfølgende produksjons- og distribusjonsaktiviteter.

 • Velge egnede ingredienser

  Velge egnede ingredienser basert på deres teknologiske funksjon for å utføre ideer. Strebe etter å oppnå konsekvent god kvalitet på ingrediensene og bruke dem i tilstrekkelig grad for å oppnå et tilfredsstillende sluttprodukt.

 • Betjene blanding av matvarer

  Utføre alle typer blandingsoperasjoner av råmaterialer, halvferdige produkter og næringsmidler.

Source: Sisyphus ODB