Yrke industrirobotoperatør

Industrirobotoperatører betjener og overvåker industrielle roboter som brukes i automatiseringsprosesser, for å utføre ulike produksjonsaktiviteter som for eksempel løfting, sveising og montering. De sikrer at maskinene fungerer som de skal, og er synkronisert med andre industrielle roboter, de vedlikeholder og reparerer defekte deler, de vurderer risiko, og de utfører tester.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Robotkomponenter

  Komponenter som finnes i robotsystemer, f.eks. mikroprosessorer, elektronikk, sensorer, kretskort, kodeinnretninger, servomotorer, kontrollere, pneumatikk eller hydraulikk.

 • Automatiseringsteknologi

  Sett med teknologier som gjør at en prosess, et system eller et apparat opererer automatisk ved bruk av kontrollsystemer.

 • Produksjonsprosesser

  Materialer og teknikker som kreves i produksjons- og distribusjonsprosesser.

Ferdigheter

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Vedlikeholde kontrollsystemer for automatisk utstyr

  Kontrollere, vedlikeholde og reparere elektriske og elektroniske elementer. Kontrollere og oppdatere programvare for automatisert utstyr.

 • Vedlikeholde robotutstyr

  Diagnostisere og avdekke feil i robotutstyr og systemer, og fjerne, bytte eller reparere disse komponentene når dette er nødvendig. Utføre preventive oppgaver i forbindelse med vedlikehold av utstyr, for eksempel lagring av robotkomponenter på et rent sted uten støv og fuktighet.

 • Justere produksjonsutstyr

  Regulere og overvåke produksjonsutstyrets innstillinger og prosessparametere, for eksempel temperaturen og kraftnivået. Gjennomgå produksjonsprosessen og utstyret og foreslå forbedringer.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Sette opp maskinkontroller

  Konfigurere eller justere maskinkontroller for å justere forhold som materialstrøm, temperatur eller trykk.

 • Utføre maskinvedlikehold

  Utføre regelmessig vedlikehold, eventuelt inkludert rettingen og endringer, på en maskin eller et verktøy for å sørge for at den/det forblir i god, produktiv tilstand.

 • Utføre risikoanalyse

  Identifisere og vurdere faktorer som kan forhindre at et prosjekt lykkes, eller være en trussel for organisasjonens funksjon. Iverksette prosedyrer for å unngå eller redusere virkningen av truslene.

Source: Sisyphus ODB