Yrke informasjonsdirektør

Informasjonsdirektører definerer og gjennomfører IKT-strategi og -styring. De fastsetter nødvendige ressurser for gjennomføring av IKT-strategi, forutser utviklingstrender på IKT-markedet og evaluerer selskapets forretningsbehov. De bidrar til å utvikle organisasjonens strategiske plan og sikrer at IKT-infrastrukturen støtter organisasjonens generelle oppgaver og prioriteringer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Metoder for programvaredesign

  Metoder for eksempel Scrum, V-model og Waterfall for å designe programvaresystemer og programmer.

 • Beslutningsstøttesystemer

  IKT-systemer som kan brukes til å støtte beslutninger angående virksomhet eller organisasjon.

 • Informasjonsstruktur

  Typen infrastruktur som definerer dataformatet: halvstrukturert, ustrukturert eller strukturert.

 • Metoder innen IKT-prosjektledelse

  Metoder eller modeller for planlegging, forvaltning og kontroll av IKT-ressurser for å oppfylle særlige mål, kan være Waterfall, Incremental, V-Model, Scrum eller Agile samt bruk av prosjektbehandlings-IKT-verktøy.

 • Markedsanalyse

  Feltet for markedsanalyse og forskning samt særlige forskningsmetoder.

 • Informasjonsarkitektur

  Metoder som brukes ved generering, strukturering, lagring, vedlikehold, sammenholding, utveksling og bruk av informasjon.

 • Livssyklus innen systemutvikling

  Rekkefølgen av trinn, som planlegging, programmering, testing og utrulling samt modeller for utvikling og håndtering av livssyklusen til et system.

 • Programvarearkitekturmodeller

  De strukturer og modeller som er nødvendige for å forstå eller beskrive programvaresystemet, herunder programvareelementer, forholdet mellom dem og egenskapene til både elementer og forhold.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde plan for driftskontinuitet

  Oppdatere metoder som inneholder tiltak for å sikre at en organisasjon kan fortsette å drive virksomhet hvis det oppstår uforutsette hendelser.

 • Sikre overholdelse av organisatoriske IKT-standarder

  Garantere at situasjonen er i samsvar med de reglene og framgangsmåtene for IKT som en organisasjon har beskrevet for sine produkter, tjenester og løsninger.

 • Administrere programvareversjoner

  Undersøke og godkjenne foreslåtte programvareutviklingsversjoner. Håndtere fremtidig versjonsprosess.

 • Implementere IKT-risikostyring

  Utvikle og implementere prosedyrer for å identifisere, vurdere, behandle og redusere IKT-risikoer, for eksempel hacking eller datalekkasjer, i henhold til selskapets strategier, prosedyrer og retningslinjer. Analysere og administrere sikkerhetsrisikoer og hendelser. Anbefale tiltak for å forbedre strategien for digital sikkerhet.

 • Forutsi fremtidige IKT-nettverksbehov

  Identifisere gjeldende datatrafikk, og anslå hvordan veksten vil påvirke IKT-nettet.

 • Optimalisere valg av IKT-løsning

  Velge egnede løsninger på IKT-området ved å ta i betraktning mulige risikoer, fordeler og generell innvirkning.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Gjennomgå utviklingsprosessen til en organisasjon

  Vurdere, gjennomgå og treffe beslutninger om retningen for nyskapnings- og utviklingsprosesser i en organisasjon for å bedre effektiviteten og redusere kostnadene.

 • Overvåke teknologitrender

  Undersøke nye trender og utvikling i teknologien. Observere og forutse utviklingen i samsvar med nåværende eller framtidige markeder og forretningsvilkår.

 • Implementere virksomhetsstyring

  Anvende et sett med prinsipper og mekanismer som en organisasjon styres og ledes etter, angi prosedyrer for informasjon, kontrollflyt og beslutningsprosesser, fordele rettigheter og ansvar mellom avdelinger og enkeltpersoner, fastsette selskapsmål og overvåke og evaluere handlinger og resultater.

 • Gjennomføre strategisk forskning

  Undersøke langsiktige forbedringsmuligheter og planlegge skritt for å oppnå dem.

 • Definere teknologistrategi

  Skape en overordnet plan for mål, praksiser, prinsipper og taktikker i forbindelse med bruken av teknologier i en organisasjon og beskrive midlene som er nødvendige for å nå målene.

 • Koordinere teknologiske aktiviteter

  Gi instrukser til kolleger og andre samarbeidspartnere for å få ønsket resultatet av et teknologiprosjekt eller nå fastsatte mål i en organisasjon som arbeider med teknologi.

 • Benytte beslutningsstøttesystem

  Bruke de tilgjengelige IKT-systemene som kan brukes til å støtte beslutningstaking for bedriften eller organisasjonen.

Source: Sisyphus ODB