Yrke informasjonssjef

Informasjonssjefer har ansvar for systemer som gir personer informasjon. De sikrer tilgang til informasjon i ulike arbeidsmiljøer (offentlig eller privat) basert på teoretiske prinsipper og praktiske funksjoner knyttet til lagring, henting og formidling av informasjon.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Datakvalitetsvurdering

  Gi opplysninger om dataproblemer ved hjelp av kvalitetsindikatorer, tiltak og måling i forbindelse med å planlegge rensing av data og data om berikelse av dataene i henhold til datakvalitetskriterier.

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

Ferdigheter

 • Administrere digitale biblioteker

  Samle inn, administrere og bevare for digitalt innhold med permanent tilgang og tilby målrettede brukersamfunn spesialisert funksjonalitet for søk og hent.

 • Utføre datautvinning

  Undersøke store datasett for å avdekke mønstre ved hjelp av statistikk, databasesystemer eller kunstig intelligens og presentere informasjonen på en forståelig måte.

 • Vurdere informasjonsbehov

  Kommunisere med kunder eller brukere for å finne ut hvilken informasjon de trenger, og hvilke metoder de kan bruke for å få tilgang til den.

 • Designe informasjonssystem

  Definere arkitektur, sammensetning, komponenter, moduler, grensesnitt og data for integrerte informasjonssystemer (maskinvare, programvare og nett), basert på systemkrav og spesifikasjoner.

 • Evaluere prosjektplaner

  Evaluere forslag/prosjektplaner og vurdere problemer knyttet til gjennomførbarhet.

 • Utvikle informasjonsstandarder

  Utvikle normer eller krav som fastsetter ensartede tekniske kriterier, metoder, prosesser og praksiser i informasjonsforvaltningen basert på yrkeserfaring.

 • Utføre kundeadministrasjon

  Identifisere og forstå kundens behov. Kommunisere og samhandle med interessenter for å designe, promotere og evaluere tjenester.

 • Administrere data

  Forvalte alle typer dataressurser gjennom hele livssyklusen ved å utføre dataprofilering, analyse, standardisering, identitetsløsning, rensing, forbedring og revisjon. Sikre at dataene er egnet for formålet ved hjelp av egne IKT-verktøy for å oppfylle kriteriene for datakvalitet.

 • Analysere informasjonssystemer

  Utføre analyser av informasjonssystemer, for eksempel arkiver, biblioteker og dokumentasjonssentre, for å bekrefte om de er effektive. Utvikle spesifikke teknikker for å løse problemer for å forbedre ytelsen til systemene.

 • Utvikle organisatoriske informasjonsmål

  Utvikle og tolke organisatoriske informasjonsmål, og utarbeide retningslinjer og prosedyrer.

 • Samarbeide for å løse informasjonsspørsmål

  Møte opp og kommunisere med ledere, selgere og andre for å legge til rette for samarbeid og løse problemer.

 • Utvikle løsninger på informasjonsproblemer

  Analysere informasjonsbehov og -utfordringer for å utvikle effektive teknologiske løsninger.

Source: Sisyphus ODB