Yrke ingeniør, elkraftteknikk

Ingeniører, elkraftteknikk utformer og utvikler systemer som genererer elektrisk strøm, og utvikler strategier for forbedring av eksisterende elektrisitetsproduksjonssystemer. De jobber for å kombinere bærekraftige løsninger med effektive og rimelige løsninger. De deltar i prosjekter der energiforsyning er nødvendig.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Fornybare energiteknologier

  Ulike typer energikilder som ikke kan uttømmes, f.eks. vind, solenergi, vann, biomasse og biodrivstoff. De ulike teknologiene som brukes til å implementere slike energityper i økende grad, f.eks. vindturbiner, vannkraftdammer, solcelleanlegg og konsentrert solenergi.

 • Energi

  Effektkapasitet i form av mekanisk, elektrisk, termisk, potensiell eller annen energi fra kjemiske eller fysiske ressurser, som kan brukes til å kjøre et fysisk system.

 • Sikkerhetsforskrifter for elektrisk kraft

  Overholde sikkerhetstiltak som må treffes i forbindelse med installering, drift og vedlikehold av konstruksjoner og utstyr som fungerer i produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk kraft, f.eks. egnet sikkerhetsutstyr, utstyr for håndtering av prosedyrer, og forebyggende tiltak.

 • Elektriske generatorer

  Prinsipper for og driften av innretninger som kan konvertere mekanisk energi til elektrisk energi, f.eks. dynamoer og vekselstrømsgeneratorer, rotorer, statorer, armaturer og felt.

 • Elektroteknikk

  Forstå elektroteknikk, et felt innen ingeniørfaget som omhandler studie og anvendelse av elektrisitet, elektronikk og elektromagnetisme.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Elektrisk strøm

  Strøm som er elektrisk ladd, ført av elektroner eller ioner i et medium som en elektrolytt eller plasma.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

Ferdigheter

 • Reagere på uforutsette situasjoner knyttet til elektrisk kraft

  Iverksette strategiene som er utarbeidet som respons på nødssituasjoner samt reagere på uforutsette problemer i forbindelse med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk kraft, for eksempel strømbrudd, for raskt å kunne løse problemet og gå tilbake til normal drift.

 • Regulere energibehov

  Besørge en midlertidig stans i systemer for produksjon av elektrisk kraft ved endrede energibehov. Målet er å begrense forstyrrelser i kraftforsyningen til kundene mens et problem identifiseres og behandles.

 • Designe elektriske kraftsystemer

  Bygge kraftverk, fordelingsstasjoner og -systemer og kraftledninger for å overføre energi og ny teknologi dit den trengs. Bruke høyteknologisk utstyr, forskning, vedlikehold og reparasjon for å holde disse systemene i gang. Videreutvikle designen og planløsninger for bygningene som skal bygges.

 • Utvikle strategier for uforutsatte elektrisitetsrelaterte hendelser

  Utvikle og implementere strategier som sikrer at raske og effektive tiltak kan iverksettes dersom det oppstår forstyrrelser i produksjon, overføring eller distribusjon av elektrisk energi, for eksempel strømbrudd eller en plutselig økning i etterspørselen.

 • Sikre overholdelse av plan for elektrisitetsdistribusjon

  Overvåke driften av et fordelingsanlegg for elektrisk kraft og elektrisitetsfordelingssystemer for å sikre at målene til fordeling er oppfylt, og at kravene til elektrisitetsforsyning er oppfylt.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Fremme bærekraftig energi

  Fremme bruken av fornybare kilder til elektrisk kraft og varme for organisasjoner og enkeltpersoner for å kunne arbeide mot en bærekraftig fremtid og oppmuntre til salg av utstyr for fornybar energi, for eksempel utstyr for solenergi.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Sørge for sikkerhet innen elektriske kraftoperasjoner

  Overvåke og kontrollere operasjoner i forbindelse med elektriske kraftoverførings- og distribusjonsnett for å sikre at store risikoer kontrolleres og forebygges, for eksempel risiko for elektrisk støt, skade på eiendom og utstyr og ustabil overføring eller distribusjon.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

Source: Sisyphus ODB