Yrke ingeniør, flyplassplanlegging

Ingeniører, flyplassplanlegging administrerer og samordner planleggings-, utformings- og utviklingsprogrammer ved flyplasser.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Arealbruk for flyplassplanlegging

  Forstå grundig prinsippene som styrer bruken av land til menneskelige aktiviteter i og rundt flyplasser, men hensyn til innvirkningen på naturressurser som vann, jord, næringsstoffer og dyreliv.

 • Geologiske faktorer i bygging av flyplasser

  Kjenne til egenskaper som påvirker jordforhold og grunnlag på en flyplass, for planlegging og potensiell konstruksjons- og utviklingsformål.

Ferdigheter

 • Overvåke luftfartsveksttrender

  Holde deg oppdatert på luftfartsveksttrender og -innovasjoner; forstå hovedkomponentene i flyplassens langsiktige utviklingsplaner.

 • Sette sammen flyplassertifiseringshåndbøker

  Skrive og oppdatere håndbøker om flyplassertifisering; gi uttømmende informasjon om flyplassfasiliteter, utstyr og prosedyrer.

 • Sammenligne entreprenørenes bud

  Sammenligne anbud på en kontrakt om å utføre et bestemt arbeid innenfor en fastsatt tidsramme.

 • Forvalte ressurser for utvikling av flyplasser

  Rettlede tildelte ressurser for design og videreutvikling av flyplassens eiendom og anlegg; sørge for at viktige prosjekter for utvikling av flyplassen gjennomføres innenfor definerte kostnadsrammer, med riktig kvalitet og til rett tid.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Jobbe i et luftfartsteam

  Jobbe i en gruppe innen generelle luftfartstjenester, der hver enkelt person betjener sitt eget ansvarsområde for nå et felles mål, som for eksempel et godt kundesamspill, flysikkerhet og vedlikehold av fly.

 • Gjennomføre mulighetsstudie

  Gjennomføre evaluering og vurdering av potensialet til et prosjekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Realisere en standardisert studie basert på omfattende undersøkelser og forskning for å støtte beslutningstakingsprosessen.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Anvende flyplasstandarder og -forskrifter

  Kjenne og anvende godkjente standarder og forskrifter for europeiske flyplasser. Anvende kunnskap for å håndheve flyplassregler, forskrifter og flyplassens sikkerhetsplan.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Implementere strategisk ledelse

  Implementere en strategi for utvikling og transformering av selskapet. Strategisk ledelse involverer å formulere og implementere de viktigste målene og itltakene for enbedriften bedrift, fra toppledelse på vegne av eiere, basert på hensyn til tilgjengelige ressurser og en vurdering av interne og eksterne miljøer organisasjonen har virksomhet i.

 • Lage flyplassmasterplan

  Lage en masterplan for langtidsutvikling av en lufthavn. Tegne grafiske representasjoner av gjeldende og fremtidige lufthavnsfasiliteter.

 • Samhandle med flyplassinteressenter

  Møte representanter for offentlige myndigheter, miljøeksperter, utviklere, interessegrupper og allmennheten, flyplassbrukere og andre interessenter for å vurdere ulike tjenester, fasiliteter og flyplassens nytteverdi.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Designe tilpassede kart

  Designe kart med utgangspunkt i kundens spesifikasjoner og krav.

 • Gi anvisninger til flyplassunderleverandører

  Lede arbeidet til rådgivende arkitekter, ingeniører og relaterte underleverandører. Fastsette prosjektplaner og kostnadsoverslag, og kommunisere utvikling til toppledelsen.

Source: Sisyphus ODB