Yrke ingeniør, flytende brensel

Ingeniører, flytende brensel evaluerer uttakssteder for flytende brensel. De utformer og utvikler metoder for å utvinne flytende brensel fra under jordens overflate, herunder petroleum, naturgass, flytende petroleumsgass, annet fossilt brensel enn petroleum, biodiesel og alkoholer. De maksimaliserer hydrokarbonutvinningen, minimerer kostnader og jobber for å holde miljøpåvirkningen på et minimum.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Biodiesel

  Vegetabilsk oljebasert eller animalsk fettbasert dieselolje, framstilt av lipider som reagerer med alkoholer.

 • Petroleum

  Ulike oljefasetter: utvinning, bearbeiding, bestanddeler, bruk, miljøproblemer osv.

 • Brønntestingoperasjoner

  Testmetoder, f.eks. volumetrisk strømningstesting og trykktesting, som beskriver brønnens evne til å produsere olje.

 • Alkoholdrivstoff

  Alkoholer som etanol og metanol, som brukes til å forbedre motorens ytelse ved å injisere dem inn luftinntaket i induksjonsforbrenningsmotorer.

 • Naturgass

  De ulike fasettene av naturgass: utvinning, behadling, bestanddelene, bruksområder, miljøfaktorer, osv.

 • Fossilt brennstoff

  Typer drivstoff som inneholder høye doser av karbon, omfatter gass, kull og petroleum samt de prosessene som de dannes ved, f.eks. anaerob nedbryting av organismer samt på hvilke måter de brukes til å generere energi.

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

Ferdigheter

 • Forberede utvinningsforslag

  Forberede detaljerte utvinningsforslag ved å sette sammen informasjon om forholdene under overflaten på ekstraksjonsstedet og en avtale med de involverte partene.

 • Bestemme forsterkning av strømningshastighet

  Anbefale og vurdere forsterkning av strømningshastighet; forstå og gjennomføre syrebehandling eller hydraulisk frakturering på en trygg måte.

 • Kontrollere pumpeoperasjoner innen petroleumsproduksjon

  Kontrollere fabrikkanlegg og gass- og oljepumpeutstyr. Overvåke målere og kontrollere utstyret for å sørge for at ekstraksjonen gjennomføres på en effektiv og sikker måte.

 • Overvåke utvinningsloggoperasjoner

  Overvåke loggoperasjoner og føre tilsyn med operasjoner for testing og prøvetaking av formasjoner; analysere og tolke resultatene.

 • Lede brønnoperasjoner

  Føre tilsyn med arbeidsstedets virksomhet og forvalte personalet, herunder opplæring og tilsyn med personell. Lede et mannskap som jobber sammen som et team, og sørge for at frister overholdes for å forbedre kundetilfredsheten.

 • Administrere produksjonsvæske i oljeproduksjon

  Håndtere problemer og forutse mulige problemer i forbindelse med væsker som brukes i produksjon av olje.

 • Håndtere miljøpåvirkning

  Gjennomføre tiltak for å redusere den biologiske, kjemiske og fysiske virkningen av gruvedrift på miljøet i størst mulig grad.

 • Tolke utvinningsdata

  Behandle og tolke utvinningsdata og sende tilbakemelding til utviklingsteamene; legge funnene til grunn for konkrete driftsaktiviteter.

 • Utforme brønnflytsystemer

  Designe/utvikle systemer som bidrar til at brønnen fungerer. Betjene nedsenkbare pumper.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Håndtere problemer med produksjon av væske i olje og gass

  Håndtere problemstillinger og forutse problemer som kan oppstå med væsker som er involvert i produksjon av olje og gass.

 • Administrere samspill mellom brønner

  Forstå og håndtere prosessen med at forskjellige brønner samspiller med hverandre.

 • Velge brønnutstyr

  Velge ut og kjøpe egnet utstyr for ulike funksjoner i brønnen.

 • Forberede tekniske rapporter

  Utarbeide tekniske rapporter som beskriver resultatene og prosessene for vitenskapelig eller teknisk forskning, eller vurderer framdriften av denne. Disse rapportene hjelper forskere med å holde seg oppdatert på nye funn.

 • Designe naturgassbehandlingssystemer

  Designe utstyr og prosedyrer for å fjerne urenheter fra naturgass for å sikre at biproduktene er i samsvar med forskriftene og kan brukes som brensel.

 • Rapportere brønnresultater

  Dokumentere og dele brønnresultater på en åpen måte og formidle resultatene til forretningspartnere, revisorer, samarbeidsteam og intern ledelse.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Samarbeide med brønntestingeniører

  Etablere relasjoner med brønntestingeniører for å optimere prosedyrer, ta avgjørelser angående datainnhentingsproblemer i sanntid.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

Source: Sisyphus ODB