Yrke ingeniør, integreringsteknologi

Ingeniør for integreringsteknologi utvikler og implementerer løsninger som koordinerer programmer på tvers av foretaket eller dets enheter og avdelinger. De evaluerer eksisterende komponenter eller systemer for å fastsette integreringskrav og sikre at endelige løsninger oppfyller organisatoriske behov. De bruker komponenter på nytt når det er mulig, og bistår ledelsen i å treffe beslutninger. De utfører feilsøking av IKT-systemintegrering.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Metoder innen IKT-prosjektledelse

  Metoder eller modeller for planlegging, forvaltning og kontroll av IKT-ressurser for å oppfylle særlige mål, kan være Waterfall, Incremental, V-Model, Scrum eller Agile samt bruk av prosjektbehandlings-IKT-verktøy.

 • IKT-kommunikasjonsprotokoller

  Regelsystemet som gjør det mulig å utveksle opplysninger mellom datamaskiner eller annet utstyr via datanettverk.

 • Leverandører av maskinvarekomponenter

  Leverandører som kan levere nødvendig maskinvare.

 • Anskaffelse av IKT-nettverksutstyr

  Produkter som er tilgjengelige hos leverandører av nettverksutstyr samt metoder for å velge ut og skaffe utstyret.

 • IKT-systembrukerkrav

  Tilpasse brukerens og organisasjonens behov og systemkomponenter og -tjenester, idet det tas hensyn til den tilgjengelige teknologi og de teknikker som kreves for å framkalle eller angi krav, må det være mulig for brukerne å fastslå symptomer på problemet og analysere symptomer.

 • Leverandører av programvarekomponenter

  Leverandører som kan levere de nødvendige programvarekomponentene.

Ferdigheter

 • Utforme komponentgrensesnitt

  Bruke metoder og verktøy for å designe og programmere grensesnitt mellom programvare og systemkomponenter.

 • Bruke skriptingsprogrammering

  Bruke spesialiserte IKT-verktøy for å lage datakode som tolkes av tilsvarende løpetidsmiljøer for å utvide apper og automatisere vanlige datamaskinoperasjoner. Bruke programmeringsspråk som støtter denne metoden, for eksempel Unix Shell-skript, JavaScript, Python og Ruby.

 • Anvende retningslinjer for IKT-systembruk

  Følge skriftlige og etiske lover og retningslinjer med hensyn til riktig IKT-systembruk og -administrasjon.

 • Administrere IKT-systemdistribusjon

  Levere, installere og teste et data- eller IKT-system. Utarbeide og klargjøre systemet for bruk.

 • Analysere nettverksbåndbreddekrav

  Undersøke kravene om overføringskapasitet i et IKT-nettverk eller et annet telekommunikasjonssystem.

 • Levere teknisk dokumentasjon

  Utarbeide dokumentasjon for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, som beskriver deres funksjonalitet og sammensetning på en slik måte at det er forståelig for et bredt publikum uten teknisk bakgrunn og i samsvar med definerte krav og standarder. Holde dokumentasjon oppdatert.

 • Integrere systemkomponenter

  Velge og bruke integrasjonsteknikker og verktøy for å planlegge og implementere integrasjon av maskinvare- og programvaremoduler og komponenter i et system. Bruke spesifikke testteknikker for å sikre integritet under systemintegrasjon.

 • Definere integreringsstrategi

  Spesifisere strategier for systemintegrasjon, innarbeiding av tidsplan, prosessene som kreves for å integrere komponenter i delsystemer og systemer, måten komponentene kommuniserer på, samt risikoene forbundet med integrasjonen.

 • Anvende selskapsretningslinjer

  Anvende prinsippene og reglene som styrer aktivitetene og prosessene i en organisasjon.

Source: Sisyphus ODB