Yrke ingeniør, lufthavnsystemer

Ingeniører, lufthavnsystemer har ansvaret for å føre tilsyn med vedlikehold av utstyr på flyplassen, for eksempel de visuelle hjelpemidlene, elektriske flyplassystemer, bagasjesystemer, sikkerhetssystemer, dekker, drenering, vedlikehold av uasfalterte områder samt utstyr og kjøretøy.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Grunnsegment

  Kjenne den bakkebaserte infrastrukturen som er nødvendig for å støtte driften av satellitter, herunder drift av romfartøyer i bane, motta og behandle satellittdata.

 • Design for maskinvaredeler og forbindelser

  Utforming av de fysiske maskinvare og forbindelser mellom disse.

 • Ytelsesparametere for globalt satellittnavigeringssystem

  Kjenne til de parameterne for det globale satellittnavigasjonssystemet (GNSS) og kravene et GNSS-system bør ha under bestemte forhold.

 • Nivåer av programvaretesting

  Nivåene for testing i programvareutviklingsprosessen, f.eks. utvikling av programvare, f.eks. enhetstesting, systemtesting og aksepttesting.

Ferdigheter

 • Benytte dataassisterte programvareprosjekteringsverktøy

  Bruke programvareverktøy (CASE) til å bistå utviklingslivssyklusen, utformingen og implementeringen av programvare og applikasjoner av høy kvalitet som enkelt kan vedlikeholdes.

 • Lese 3D-skjermer

  Lese 3D-skjermer, og forstå opplysningene de gir om posisjoner, avstander og andre parametre.

 • Løse IKT-systemproblemer

  Identifisere mulig funksjonssvikt i komponenter. Overvåke, dokumentere og kommunisere om hendelser. Ta i bruk egnede ressurser med minst mulig nedetid, og ta i bruk egnede diagnoseverktøy.

 • Bruke IKT-utstyr innen vedlikeholdsaktiviteter

  Vedlikeholde eller reparere utstyr ved hjelp av informasjonsteknologi som skjermer, datamus, tastaturer, lagringsenheter, skrivere eller skannere.

 • Drive med forskning på bakkesystemer

  Gjennomføre forskning på bakkesystemer og maskinvare; forske på kryptering, nettverk og masselagring.

 • Ha visuell kompetanse

  Tolke diagrammer, kart, grafikk og andre bildefremstillinger som brukes i stedet for skrift. Siden grafikkene som brukes, kan variere fra prosess til prosess, må fagpersonen ha tilstrekkelig kunnskap på feltet til å kunne følge og bruke den presenterte informasjonen.

 • Analysere programvarespesifikasjoner

  Vurdere spesifikasjonene til et programvareprodukt eller system som skal utvikles, ved å identifisere funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, begrensninger og mulige sett med brukstilfeller som illustrerer interaksjoner mellom programvaren og dens brukere.

 • Utføre programvaretester

  Gjennomføre tester for å sikre at et programvareprodukt fungerer problemfritt i henhold til de angitte kundekravene ved hjelp av spesialisert progamvare. Bruke programvaretestmetoder og -verktøy for å avdekke programvarefeil og funksjonssvikt.

 • Overvåke vedlikeholdsaktiviteter på flyplasser

  Overvåke flyplassansatte under drifts- og vedlikeholdsaktiviteter, som drivstoffylling av fly, kommunikasjon med fly, vedlikehold av rullebane og så videre.

 • Jobbe i et luftfartsteam

  Jobbe i en gruppe innen generelle luftfartstjenester, der hver enkelt person betjener sitt eget ansvarsområde for nå et felles mål, som for eksempel et godt kundesamspill, flysikkerhet og vedlikehold av fly.

 • Måle programvarebrukervennlighet

  Undersøke om programvareproduktet er lett å bruke for sluttbrukeren. Identifisere brukerproblemer og foreta justeringer for å forbedre brukervennligheten. Samle inn data om hvordan brukere vurderer programvareprodukter.

 • Teste ytelse av bakkesystem

  Utvikle teststrategier for komplekse program- og maskinvareprodukter; inkludere feilsøking og systemstøtte; beregne systemytelse.

Source: Sisyphus ODB