Yrke ingeniør, lufthavnsystemer

Ingeniører, lufthavnsystemer har ansvaret for å føre tilsyn med vedlikehold av utstyr på flyplassen, for eksempel de visuelle hjelpemidlene, elektriske flyplassystemer, bagasjesystemer, sikkerhetssystemer, dekker, drenering, vedlikehold av uasfalterte områder samt utstyr og kjøretøy.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Grunnsegment

  Kjenne den bakkebaserte infrastrukturen som er nødvendig for å støtte driften av satellitter, herunder drift av romfartøyer i bane, motta og behandle satellittdata.

 • Design for maskinvaredeler og forbindelser

  Utforming av de fysiske maskinvare og forbindelser mellom disse.

 • Ytelsesparametere for globalt satellittnavigeringssystem

  Kjenne til de parameterne for det globale satellittnavigasjonssystemet (GNSS) og kravene et GNSS-system bør ha under bestemte forhold.

 • Nivåer av programvaretesting

  Nivåene for testing i programvareutviklingsprosessen, f.eks. utvikling av programvare, f.eks. enhetstesting, systemtesting og aksepttesting.

Ferdigheter

 • Benytte dataassisterte programvareprosjekteringsverktøy

  Bruke programvareverktøy (CASE) til å bistå utviklingslivssyklusen, utformingen og implementeringen av programvare og applikasjoner av høy kvalitet som enkelt kan vedlikeholdes.

 • Lese 3D-skjermer

  Lese 3D-skjermer, og forstå opplysningene de gir om posisjoner, avstander og andre parametre.

 • Løse IKT-systemproblemer

  Identifisere mulig funksjonssvikt i komponenter. Overvåke, dokumentere og kommunisere om hendelser. Ta i bruk egnede ressurser med minst mulig nedetid, og ta i bruk egnede diagnoseverktøy.

 • Bruke IKT-utstyr innen vedlikeholdsaktiviteter

  Vedlikeholde eller reparere utstyr ved hjelp av informasjonsteknologi som skjermer, datamus, tastaturer, lagringsenheter, skrivere eller skannere.

 • Drive med forskning på bakkesystemer

  Gjennomføre forskning på bakkesystemer og maskinvare; forske på kryptering, nettverk og masselagring.

 • Ha visuell kompetanse

  Tolke diagrammer, kart, grafikk og andre bildefremstillinger som brukes i stedet for skrift. Siden grafikkene som brukes, kan variere fra prosess til prosess, må fagpersonen ha tilstrekkelig kunnskap på feltet til å kunne følge og bruke den presenterte informasjonen.

 • Analysere programvarespesifikasjoner

  Vurdere spesifikasjonene til et programvareprodukt eller system som skal utvikles, ved å identifisere funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, begrensninger og mulige sett med brukstilfeller som illustrerer interaksjoner mellom programvaren og dens brukere.

 • Utføre programvaretester

  Gjennomføre tester for å sikre at et programvareprodukt fungerer problemfritt i henhold til de angitte kundekravene ved hjelp av spesialisert progamvare. Bruke programvaretestmetoder og -verktøy for å avdekke programvarefeil og funksjonssvikt.

 • Overvåke vedlikeholdsaktiviteter på flyplasser

  Overvåke flyplassansatte under drifts- og vedlikeholdsaktiviteter, som drivstoffylling av fly, kommunikasjon med fly, vedlikehold av rullebane og så videre.

 • Jobbe i et luftfartsteam

  Jobbe i en gruppe innen generelle luftfartstjenester, der hver enkelt person betjener sitt eget ansvarsområde for nå et felles mål, som for eksempel et godt kundesamspill, flysikkerhet og vedlikehold av fly.

 • Måle programvarebrukervennlighet

  Undersøke om programvareproduktet er lett å bruke for sluttbrukeren. Identifisere brukerproblemer og foreta justeringer for å forbedre brukervennligheten. Samle inn data om hvordan brukere vurderer programvareprodukter.

 • Teste ytelse av bakkesystem

  Utvikle teststrategier for komplekse program- og maskinvareprodukter; inkludere feilsøking og systemstøtte; beregne systemytelse.

Source: Sisyphus ODB