Yrke ingeniør, mekatronikk

Ingeniører, mekatronikk utformer og utvikler intelligente systemer, som robotinnretninger, smarthjemapparater og fly ved å kombinere teknologier fra mekanikk, elektronikk, datateknikk og reguleringsteknikk. De lager tegninger eller utformer dokumenter for deler, enheter eller ferdigprodukter ved hjelp av programvare, og de leder prosjekter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Datateknikk

  Teknikkdisiplin som kombinerer informatikk med elektroteknikk for å utvikle maskinvare og programvare for datamaskiner. Datateknikk omhandler elektronikk, programvaredesign og integrasjon av maskinvare og programvare.

 • Reguleringsteknikk

  Gren av ingeniørfaget som fokuserer på kontroll av systemenes atferd gjennom bruk av følere og aktuatorer.

 • Mekatronikk

  Tverrfaglig teknikk som kombinerer prinsipper for elektrisk teknikk, telekommunikasjon og teknikk, ingeniørteknikk, datateknikk og mekanisk teknikk i utformingen av produkter og produksjonsprosesser. Kombinasjon av disse områdene gjør det mulig å utforme og utvikle «smarte» innretninger og at det oppnås en optimal balanse mellom mekanisk konstruksjon og kontroll.

 • Automatiseringsteknologi

  Sett med teknologier som gjør at en prosess, et system eller et apparat opererer automatisk ved bruk av kontrollsystemer.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Mekanisk ingeniørfag

  Disiplin som bruker prinsipper for fysikk, teknikk og materialvitenskap for utforming, analyse, framstilling og vedlikehold av mekaniske systemer.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Robotikk

  Teknikkområde som omfatter utforming, drift, framstilling og anvendelse av roboter. Robotikk er en del av mekanisk teknisk og elektrisk ingeniør- og datavitenskap og overlapper med målrettet teknikk og automatisering.

 • Elektroteknikk

  Forstå elektroteknikk, et felt innen ingeniørfaget som omhandler studie og anvendelse av elektrisitet, elektronikk og elektromagnetisme.

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

Ferdigheter

 • Gjennomføre kvalitetskontrollanalyse

  Utføre inspeksjoner og tester av tjenester, prosesser eller produkter for å vurdere kvaliteten.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Utvikle elektroniske testprosedyrer

  Utvikle testprotokoller for å muliggjøre en rekke analyser av elektroniske systemer, produkter og komponenter.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Definere tekniske krav

  Angi tekniske egenskaper for varer, materialer, metoder, prosesser, tjenester, systemer, programvare og funksjoner ved å identifisere og reagere på de bestemte behovene som skal oppfylles i henhold til kundekravene.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Analysere testdata

  Tolke og analysere data som samles inn under testing for å danne konklusjoner, ny innsikt eller løsninger.

 • Samle inn teknisk informasjon

  Bruke systematiske forskningsmetoder og kommunisere med relevante parter for å finne spesifikk informasjon og evaluere forskningsresultater for å vurdere informasjonens relevans, relaterte tekniske systemer og utviklinger.

 • Simulere mekatroniske designkonsepter

  Simulere mekatroniske designkonsepter ved å lage mekaniske modeller og gjennomføre toleanseanalyser.

 • Overvåke produksjonskvalitetsstandarder

  Overvåke kvalitetsstandarder under produksjon og sluttbearbeiding.

 • Designe automatiseringskomponenter

  Designe tekniske deler, sammenstillinger, produkter eller systemer som bidrar til automatisering av industrimaskiner.

 • Overholde sikkerhetsstandarder i industrielle sammenhenger

  Overholde sikkerhetsprosedyrer og standarder for industrielle sammenhenger, vanligvis der det brukes maskiner.

 • Teste mekatroniske enheter

  Teste mekatroniske enheter ved bruk av egnet utstyr. Innhente og analysere data. Overvåke og evaluere systemets ytelse, og iverksette tiltak ved behov.

 • Utføre dataanalyse

  Samle inn data og statistikk som skal testes og vurderes, for å generere påstander og mønsterprognoser med henblikk på å oppdage nyttig informasjon i en beslutningsprosess.

 • Gjennomføre litteraturforskning

  Gjennomføre en omfattende og systematisk undersøkelse av informasjon og publikasjoner om et bestemt emne. Presentere et sammendrag av sammenlignet og evaluert litteratur.

 • Utvikle mekatroniske testprosedyrer

  Utvikle testprosedyrer for å muliggjøre ulike analyser av mekatroniske systemer, produkter og komponenter.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Rapportere analyseresultater

  Utarbeide forskningsdokumenter eller holde presentasjoner for å rapportere om resultatene av gjennomførte forsknings- og analyseprosjekter, med angivelse av analyseprosedyrer og metoder som førte til resultatene, samt mulige tolkninger av resultatene.

 • Designe prototyper

  Designe prototyper for produkter eller bestanddeler av produkter ved anvendelse av design- og konstruksjonsprinsipper.

 • Fremstille produksjonsprototyper

  Fremstille tidlige modeller eller prototyper for å teste konsepter og muligheter for duplisering. Lage prototyper for å vurdere tester før produksjon.

Source: Sisyphus ODB