Yrke ingeniør, rørledninger

Ingeniører, rørledninger utformer og utvikler tekniske aspekter for bygging av rørledningsinfrastrukturer på forskjellige slags steder (f.eks. innlands, sjø). De planlegger og utarbeider spesifikasjonene for pumpesystemer og for generell transport av varer gjennom rørledninger.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Beleggingsegenskaper for rørledning

  Kjenne til beleggingsegenskaper for rørledning, f.eks. utvendig korrosjonsvern, innvendig belegg, vektkappe i betong, varmeisolasjon med mer.

 • Isometrisk perspektiv

  Forstå isometrisk framstilling av tre dimensjoner i to mål for tekniske dimensjoner ved framstilling, montering og vedlikehold av gjenstander.

 • Mekanisk ingeniørfag

  Disiplin som bruker prinsipper for fysikk, teknikk og materialvitenskap for utforming, analyse, framstilling og vedlikehold av mekaniske systemer.

 • Teknikker for metallbøying

  Forstå ulike teknikker for bøying av metallplater. Knytte kunnskap om ulike teknikker med virksomhet, f.eks. montering, utforming og vedlikehold.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Typer av rørledninger

  Kjenne til ulike typer rørledninger og deres ulike bruksområder. Skille mellom rørledninger som brukes til transport av varer over korte og lange avstander, og forstå deres respektive matesystemer.

 • Geometri

  Gren innenfor matematikk knyttet til spørsmål om form, størrelse, relativ posisjon for tallene og egenskapene til rommet.

Ferdigheter

 • Sikre samsvar med bestemmelser innen rørledningsinfrastrukturer

  Sikre at forskriftene for drift av rørledninger oppfylles. Sikre at infrastrukturen til rørledningene er i samsvar med juridiske mandater, og at de overholder forskriftene for transport av varer via rørledningene.

 • Analysere ulike typer vann

  Utforme borehull; teste og analysere overflatevann og grunnvann.

 • Vurdere virkningen av materialegenskaper på rørledningsstrømmer

  Vurdere egenskapene til varer for å sikre uavbrutt strøm gjennom rørledninger. Forutsi varers tetthet ved utforming av rørledninger eller ved daglig vedlikehold av rørledningsinfrastruktur.

 • Designe rør med forskjellige løsninger til belegg

  Designe rørledninger og tenke ut forskjellige beleggløsninger i samsvar med varene som er ment å transporteres. Designe rørbeleggsløsninger i henhold til standarder.

 • Utføre undersøkelser av rørføring

  Utføre rørføringsundersøkelser for å samle inn informasjon om og analysere egenskapene ved stedet, konstruksjonsutfordringer og andre miljøfaktorer som bør tas med i betraktningen når prosjektutviklingen planlegges.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Overvåke våtmarker i prosjektutvikling

  Overvåke og reagere proaktivt på utfordringene ved våtmarker i utviklingen av prosjekter. Forsøke å ta vare på og bevare våtmarker, samtidig som du finner de mest miljømessig kostnadseffektive løsningene for utviklingen av infrastrukturprosjekter.

 • Utføre målinger av deler

  Betjene måleinstrumenter for å måle deler av fremstilte gjenstander. Ta hensyn til produsentens spesifikasjoner for å utføre målingen.

 • Lage design for rørledningsteknikk

  Designe rørledningsinfrastruktur, og ta hensyn til tekniske prinsipper. Lage tegninger, måle steder, definere materialer og fremlegge funksjonelle forslag for konstruksjon.

 • Bruke måleinstrumenter

  Bruke ulike måleinstrumenter avhengig av eiendommen som skal måles. Bruke ulike instrumenter for måling av lengde, areal, volum, hastighet, energi, kraft og annet.

 • Integrere målinger i arkitekturdesign

  Integrere målinger fra steder eller som er inkludert i prosjektet i design og skissering av arkitektoniske prosjekter. Inkludere hensyn som brannsikkerhet, akustikk og bygningsfysikk.

Source: Sisyphus ODB