Yrke ingeniør, rullende materiell

Ingeniører, rullende materiell utformer og har tilsyn med produksjonsprosessen og installasjon av kjøretøy som lokomotiver, vogner og vognsett. De utformer nye tog og elektriske eller mekaniske deler, har tilsyn med endringer og løser tekniske problemer. De utfører også rutinemessige vedlikeholdsoppgaver for å sikre at tog er i god stand og oppfyller kvalitets- og sikkerhetsstandarder.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Produksjonsprosess

  Nødvendige trinn for å omdanne et materiale til et produkt, utvikle det og produsere det i full skala.

 • Produksjonsprosesser

  Materialer og teknikker som kreves i produksjons- og distribusjonsprosesser.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Industriell teknologi

  Området for teknikk som omhandler utvikling, forbedring og implementering av komplekse prosesser og systemer for kunnskap, mennesker, utstyr osv.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

Ferdigheter

 • Gjennomføre mulighetsstudie

  Gjennomføre evaluering og vurdering av potensialet til et prosjekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Realisere en standardisert studie basert på omfattende undersøkelser og forskning for å støtte beslutningstakingsprosessen.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Vurdere økonomisk levedyktighet

  Revidere og analysere finansiell informasjon og krav til prosjekter, for eksempel budsjettvurdering, forventet omsetning og risikovurdering, for å fastslå fordelene og kostnadene til prosjektet. Vurdere om avtalen eller prosjektet vil gjenvinne investeringen, og om den potensielle fortjenesten er verdt den finansielle risikoen.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Kontrollere produksjon

  Planlegge, koordinere og lede all produksjonsvirksomhet for å sikre at varer lages til rett tid, i riktig rekkefølge, med tilstrekkelig kvalitet og sammensetning, fra mottak av varer til levering.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Analysere produksjonsprosesser for forbedringsformål

  Analysere produksjonsprosesser med sikte på forbedring. Analysere for å redusere tap i produksjonen og totale produksjonskostnader.

 • Kontrollere samsvar med forskrifter for jernbanekjøretøy

  Inspisere rullende materiell, komponenter og systemer for å sikre overholdelse av standarder og spesifikasjoner.

Source: Sisyphus ODB