Yrke innendørsgartner

Interiørgartnere utformer, installerer, administrerer og vedlikeholder grøntområder innendørs etter kundenes behov.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Planters bidrag til inneklima og helserelaterte forhold

  Hvordan ulike planter påvirker innendørsklimaet og hvilke planter som kan forårsake allergi.

 • Plantearter

  Ulike planter, trær og busker samt deres spesielle egenskaper. 

 • Plantesykdomskontroll

  Typer og egenskaper av sykdommer hos planter og vekster. Ulike typer metoder for kontroll, virksomhet ved bruk av konvensjonelle eller biologiske metoder, idet det tas hensyn til typen plante eller vekster, miljø- og klimaforhold og helse- og sikkerhetsregler. Lagre og håndtere produkter.

 • Landskapsbehandlingsmaterialer

  Informasjonsfelt som skiller mellom enkelte nødvendige materialer, f.eks. tre og trefliser, sement, småstein og jord til bruk i forbindelse med landskapsarkitektur.

 • Skadedyrbekjempelse i planter

  Typer og funksjoner til skadedyr i planter og avlinger. Ulike typer metoder for bekjempelse av skadedyr, aktiviteter som bruker konvensjonelle eller biologiske metoder, tatt i betraktning typen plante eller avling, miljø- og klimaforhold og regelverk for helse og sikkerhet. Lagre og håndtere produkter.

 • Designprinsipper

  Elementer som brukes i design som enhet, skala, proporsjon, balanse, symmetri, rom, form, tekstur, farge, lys, skygge og kongruens og deres anvendelse i praksis.

Ferdigheter

 • Utvikle arkitektoniske planer

  Utvikle en hovedplan for byggeplasser og landskap. Utarbeide detaljerte utviklingsplaner og spesifikasjoner i samsvar med gjeldende lovgivning. Analysere utviklingsplaners presisjon, egnethet og overholdelse av lover.

 • Hjelpe med prosjekter for interiørplanting

  Bistå i eller utføre planting, vedlikehold, vanning og sprøyting av blomster, hengekurver, planter, busker og trær i interiørdesign i henhold til arbeidsbeskrivelsen eller prosjektet.

 • Transportere fysiske ressurser innenfor arbeidsområdet

  Transportere fysiske ressurser som produkter, utstyr, materialer og væsker. Lesse, transportere og losse varer på en forsiktig, sikker og effektiv måte, samtidig som lasten holdes i god stand.

 • Vurdere risiko for, og konsekvenser av, en design

  Vurdere risikoene for nettstedet, foreslått utvikling og følgene av generelt nettstedsoppsett for endelig design, bruksområder, vedlikehold og brukssikkerhet.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Spesifisere landskapsdesignkomponenter

  Lage komponenter og materialer som er relevante for anlegget, formålet og forventet bruk. Anbefale planter og materialer som passer til planen og budsjettet.

 • Utføre skadedyrbekjempelse

  Gjennomføre skadedyrbekjempelse og bekjempelse av sykdommer i samsvar med nasjonale bransjekrav og kundekrav. Utføre slam- og gjødselspredning i samsvar med lokale miljøbestemmelser.

 • Håndtere kunstige planteutstillinger

  Klargjøre de kunstige plantene og andre materialer i henhold til kravene. Sette opp, installere og vedlikeholde utstillinger av kunstige planter.

 • Lage blomsterdekorasjoner

  Forberede og lage blomsterdekorasjoner etter design ved hjelp av nødvendige teknikker og nødvendige materialer.

 • Beskjære hekker og trær

  Kutte og beskjære trær og hekker i utskårede former, og ta hensyn til de botaniske og estetiske aspektene.

 • Utføre operasjoner knyttet til ugressbekjempelse

  Spraye avlinger for å forebygge ugress og plantesykdommer i samsvar med kundekrav og nasjonale bransjekrav.

 • Forberede planteområde for planting

  Forberede planteområde og jord for planting ved hjelp av gjødsling, jorddekking og ugressfjerning. Ta hensyn til området, jorden og plantetypen.

 • Lage planteutstillinger

  Lage planteutstillinger med inne- eller uteplanter for å lage skillelinjer i en formell eller uformell hage, henge opp ampler, beplante beholdere eller grønne vegger innendørs.

Source: Sisyphus ODB