Yrke innhøstingsarbeider, akvatiske ressurser

Innhøstingsarbeidere, akvatiske ressurser samler inn muslingyngel og alger, samt skalldyr og andre akvatiske dyr, som krepsdyr og pigghuder, eller vegetabilske ressurser.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Fiskerilovgivning

  Undersøkelser og analyser av ulike metoder for håndtering av fiske, idet det tas hensyn til internasjonale traktater og industrinormer for å analysere fiskeriforvaltning. 

Ferdigheter

 • Forvalte marine ressurser

  Samle inn og velge fisk eller andre organismer fra kulturmiljøet. Håndtere, rengjøre og klassifisere eksemplaret. Gjøre forberedelser til innhøsting og transport til salgsstedet. Tilpasse teknikkene avhengig av hvilken art det dreier seg om, det neste trinnet i prosessen og det endelige formålet.

 • Håndtere stamfisk

  Håndtere viltlevende og oppdrettet stamfisk. Sette viltlevende og oppdrettet stamfisk i karantene. Velge ut enkeltindivider til oppdrett og/eller oppføring.

 • Administrere yngelinnsamlingsutstyr

  Montere yngelinnsamlingsutstyr som skal brukes til sjøs. Bruke yngelinnsamlingsutstyret for å oppnå størst mulig fangst og opprettholde driftstilstanden.

 • Sikre fiskeprodukter

  Plassere og klassifisere fiskeprodukter for korrekt bevaring. Opprettholde egnede vilkår for bevaring av fiskevarer.

 • Samle inn levende fisk

  Samle fisk ved hjelp av teknikker som minimerer stress for fisken, og som sørger for at fisken ikke rømmer.

 • Overvåke innsamling av levende fisk

  Overvåke forholdene ved innsamling av levende fisk, inkludert om fisken er stresset.

 • Utføre standard helseoperasjoner for akvakulturbeholdning

  Utføre aktiviteter som sikrer overvåking og implementering av helsestandarder for oppdrett og helseanalyse av fiskebestanden.

 • Samle inn akvatiske ressurser

  Samle inn tang og tare og skalldyr eller andre vanndyr (altså krepsdyr og pigghuder) eller vegetabilsk ressurs. Bruke egnet utstyr for arten.

 • Samle inn stamfisk

  Samle inn larver eller yngel fra miljøet, ved bruk av egnede teknikker for de bestemte artene, dvs. fisk, bløtdyr, krepsdyr eller nye kandidater til akvakultur.

Source: Sisyphus ODB