Yrke innkjøper

Kjøpere velger og kjøper beholdning, materialer, tjenester eller varer. De organiserer anbudsprosedyrer og velger leverandører.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Internasjonale bestemmelser for import/eksport

  Kjenne til prinsippene som gjelder for import og eksport av produkter og utstyr, handelsbegrensninger, helse- og sikkerhetstiltak, lisenser, osv.

 • Embargoforskrifter

  De nasjonale, internasjonale og utenlandske sanksjoner og embargoforskrifter, f.eks. rådsforordning (EU) nr. 961/2010.

 • Eksportkontrollprinsipper

  Restriksjonene et land pålegger sine eksporterte produkter og varer.

 • Forsyningskjedestyring

  Flyten av varer i forsyningskjeden, forflytning og lagring av råstoffer, prosessbeholdninger og ferdige varer av opprinnelsen til forbruket.

Ferdigheter

 • Sikre etterlevelse av forskrifter for innkjøp og kontraktsinngåelse

  Gjennomføre og overvåke selskapets virksomhet i samsvar med forskrifter for innkjøp og kontraktsinngåelse.

 • Identifisere leverandører

  Bestemme potensielle leverandører for videre forhandlinger. Ta hensyn til aspekter som produktkvalitet, bærekraft, lokal forankring, sesongmessighet og dekning av området. Evaluere sannsynligheten for å få gunstige kontrakter og avtaler med dem.

 • Koordinere innkjøpsaktiviteter

  Koordinere og administrere prosesser for anskaffelse, leie, planlegging, sporing og rapportering på en kostnadseffektiv måte på et organisatorisk nivå.

 • Spore pristrender

  Overvåke produktprisers retning og drivkraft på lang sikt, identifisere og forutse prisendringer samt å identifisere gjentakende trender.

 • Administrere innkjøpsyklus

  Føre tilsyn med hele innkjøpssyklusen, herunder utferdigelse av rekvisisjoner og ordrer, oppfølging av ordrer, mottak av varer og betaling.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle vilkår, kostnader og andre spesifikasjoner ved en kontrakt, og samtidig sørge for at de samsvarer med juridiske krav og kan håndheves juridisk. Ha overoppsyn med implementeringen av kontrakten, og godta og dokumentere eventuelle endringer.

 • Sammenligne entreprenørenes bud

  Sammenligne anbud på en kontrakt om å utføre et bestemt arbeid innenfor en fastsatt tidsramme.

 • Pleie relasjoner med leverandører

  Bygge et varig og betydningsfullt forhold til leverandører og tjenesteleverandører for å skape et positivt, lønnsomt og varig samarbeid og bidra til kontraktsforhandlinger.

 • Bygge kunderelasjoner

  Bygge et varig og meningsfullt forhold til kunder for at de skal bli fornøyde og trofaste, ved å gi nøyaktig og vennlig rådgivning og bistand, ved å levere produkter og tjenester av høy kvalitet og ved å gi informasjon og service i etterkant av salget.

 • Snakke ulike språk

  Mestre fremmedspråk for å kunne kommunisere på ett eller flere fremmedspråk.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Utføre anskaffelsesaktiviteter

  Forplikte seg til å bestille tjenester, utstyr, varer eller ingredienser, sammenligne kostnader og kontrollere kvaliteten for å sikre maksimalt utbytte for organisasjonen.

 • Utstede innkjøpsordrer

  Utarbeide og kontrollere dokumentene som er nødvendige for å godkjenne frakt av et produkt fra leverandøren til avtalt pris og i samsvar med avtalte vilkår.

 • Vurdere leverandørrisikoer

  Evaluere leverandørens resultater for å vurdere hvilke leverandører som leverer tilstrekkelige tjenester, overholder de avtalte kontraktene, oppfyller standardkravene og leverer ønsket kvalitet til enhver til, eller hvem som kan utgjøre en framtidig risiko.

 • Administrere anbudsprosesser

  Organisere prosessen med å skrive og utarbeide forslag eller bud for anbudskonkurranser.

Source: Sisyphus ODB