Yrke innkjøpsplanlegger

Innkjøpsplanleggere organiserer den kontinuerlige tilføreselen av varer utenfor eksisterende kontrakter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Embargoforskrifter

  De nasjonale, internasjonale og utenlandske sanksjoner og embargoforskrifter, f.eks. rådsforordning (EU) nr. 961/2010.

 • Transportmetoder

  Kunnskap om prinsipper og metoder for flytting av mennesker eller varer via luft, jernbane, sjø eller vei, inkludert relative kostnader og optimale arbeidsstrategier.

 • Forsyningskjedestyring

  Flyten av varer i forsyningskjeden, forflytning og lagring av råstoffer, prosessbeholdninger og ferdige varer av opprinnelsen til forbruket.

 • Eksportkontrollprinsipper

  Restriksjonene et land pålegger sine eksporterte produkter og varer.

 • Internasjonale bestemmelser for import/eksport

  Kjenne til prinsippene som gjelder for import og eksport av produkter og utstyr, handelsbegrensninger, helse- og sikkerhetstiltak, lisenser, osv.

Ferdigheter

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Identifisere leverandører

  Bestemme potensielle leverandører for videre forhandlinger. Ta hensyn til aspekter som produktkvalitet, bærekraft, lokal forankring, sesongmessighet og dekning av området. Evaluere sannsynligheten for å få gunstige kontrakter og avtaler med dem.

 • Forberede innkjøpsrapportering

  Forberede dokumentasjon og filer knyttet til kjøp av produkter.

 • Utføre flere oppgaver samtidig

  Utføre flere oppgaver samtidig med viktige prioriteringer i mente.

 • Utføre anskaffelsesaktiviteter

  Forplikte seg til å bestille tjenester, utstyr, varer eller ingredienser, sammenligne kostnader og kontrollere kvaliteten for å sikre maksimalt utbytte for organisasjonen.

 • Bruke regneferdigheter

  Resonnere og bruke enkle eller komplekse numeriske konsepter og beregninger.

 • Vurdere leverandørrisikoer

  Evaluere leverandørens resultater for å vurdere hvilke leverandører som leverer tilstrekkelige tjenester, overholder de avtalte kontraktene, oppfyller standardkravene og leverer ønsket kvalitet til enhver til, eller hvem som kan utgjøre en framtidig risiko.

 • Besøke leverandører

  Besøke lokale eller internasjonale leverandører for å få en nøyaktig forståelse av deres tjenester og rapportere tilbake til kundene på dette grunnlaget.

 • Spore pristrender

  Overvåke produktprisers retning og drivkraft på lang sikt, identifisere og forutse prisendringer samt å identifisere gjentakende trender.

 • Pleie relasjoner med leverandører

  Bygge et varig og betydningsfullt forhold til leverandører og tjenesteleverandører for å skape et positivt, lønnsomt og varig samarbeid og bidra til kontraktsforhandlinger.

 • Sikre etterlevelse av forskrifter for innkjøp og kontraktsinngåelse

  Gjennomføre og overvåke selskapets virksomhet i samsvar med forskrifter for innkjøp og kontraktsinngåelse.

 • Forhandle kjøpsbetingelser

  Forhandle vilkår som pris, mengde, kvalitet og leveringsbetingelser med leverandører og selgere for å sikre så gunstige kjøpsvilkår som mulig.

 • Administrere innkjøpsyklus

  Føre tilsyn med hele innkjøpssyklusen, herunder utferdigelse av rekvisisjoner og ordrer, oppfølging av ordrer, mottak av varer og betaling.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Identifisere nye forretningsmuligheter

  Finne potensielle kunder eller produkter for å skape ytterligere salg og sikre vekst.

Source: Sisyphus ODB