Yrke innkjøpsplanlegger

Innkjøpsplanleggere organiserer den kontinuerlige tilføreselen av varer utenfor eksisterende kontrakter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Embargoforskrifter

  De nasjonale, internasjonale og utenlandske sanksjoner og embargoforskrifter, f.eks. rådsforordning (EU) nr. 961/2010.

 • Transportmetoder

  Kunnskap om prinsipper og metoder for flytting av mennesker eller varer via luft, jernbane, sjø eller vei, inkludert relative kostnader og optimale arbeidsstrategier.

 • Forsyningskjedestyring

  Flyten av varer i forsyningskjeden, forflytning og lagring av råstoffer, prosessbeholdninger og ferdige varer av opprinnelsen til forbruket.

 • Eksportkontrollprinsipper

  Restriksjonene et land pålegger sine eksporterte produkter og varer.

 • Internasjonale bestemmelser for import/eksport

  Kjenne til prinsippene som gjelder for import og eksport av produkter og utstyr, handelsbegrensninger, helse- og sikkerhetstiltak, lisenser, osv.

Ferdigheter

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Identifisere leverandører

  Bestemme potensielle leverandører for videre forhandlinger. Ta hensyn til aspekter som produktkvalitet, bærekraft, lokal forankring, sesongmessighet og dekning av området. Evaluere sannsynligheten for å få gunstige kontrakter og avtaler med dem.

 • Forberede innkjøpsrapportering

  Forberede dokumentasjon og filer knyttet til kjøp av produkter.

 • Utføre flere oppgaver samtidig

  Utføre flere oppgaver samtidig med viktige prioriteringer i mente.

 • Utføre anskaffelsesaktiviteter

  Forplikte seg til å bestille tjenester, utstyr, varer eller ingredienser, sammenligne kostnader og kontrollere kvaliteten for å sikre maksimalt utbytte for organisasjonen.

 • Bruke regneferdigheter

  Resonnere og bruke enkle eller komplekse numeriske konsepter og beregninger.

 • Vurdere leverandørrisikoer

  Evaluere leverandørens resultater for å vurdere hvilke leverandører som leverer tilstrekkelige tjenester, overholder de avtalte kontraktene, oppfyller standardkravene og leverer ønsket kvalitet til enhver til, eller hvem som kan utgjøre en framtidig risiko.

 • Besøke leverandører

  Besøke lokale eller internasjonale leverandører for å få en nøyaktig forståelse av deres tjenester og rapportere tilbake til kundene på dette grunnlaget.

 • Spore pristrender

  Overvåke produktprisers retning og drivkraft på lang sikt, identifisere og forutse prisendringer samt å identifisere gjentakende trender.

 • Pleie relasjoner med leverandører

  Bygge et varig og betydningsfullt forhold til leverandører og tjenesteleverandører for å skape et positivt, lønnsomt og varig samarbeid og bidra til kontraktsforhandlinger.

 • Sikre etterlevelse av forskrifter for innkjøp og kontraktsinngåelse

  Gjennomføre og overvåke selskapets virksomhet i samsvar med forskrifter for innkjøp og kontraktsinngåelse.

 • Forhandle kjøpsbetingelser

  Forhandle vilkår som pris, mengde, kvalitet og leveringsbetingelser med leverandører og selgere for å sikre så gunstige kjøpsvilkår som mulig.

 • Administrere innkjøpsyklus

  Føre tilsyn med hele innkjøpssyklusen, herunder utferdigelse av rekvisisjoner og ordrer, oppfølging av ordrer, mottak av varer og betaling.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Identifisere nye forretningsmuligheter

  Finne potensielle kunder eller produkter for å skape ytterligere salg og sikre vekst.

Source: Sisyphus ODB